Notat

I opgaver hvor du skal skrive et notat, skal du som regel anbefale en strategi eller en række argumenter til en bestemt politiker. Strategien eller argumenterne skal handle om et bestemt emne og skal som regel tage udgangspunkt i et bestemt bilag. Et notatspørgsmål kan f.eks. lyde sådan:

”Du er rådgiver for FN´s generalsekretær Ban Ki-Moon. Skriv et notat til Ban Ki-Moon, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør i international politik. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C2, og du skal anvende teorier om international politik. ”

I denne del får du gode råd til, hvordan du skriver et notat. Du får en vejledning til, hvad du skal gøre inden du går i gang med at skrive, og hvad du skal huske, mens du skriver. Til sidst får du nogle gode råd til hvad du kan gøre for at skrive en fremragende besvarelse.

Hvis du vil læse nogle gode besvarelser af notatspørgsmål, så kan du finde nogle af Studienets besvarelser her:

Eksempler på besvarelser af notatspørgsmål

Inden du går i gang med at skrive

Der er tre ting, du skal gøre, inden du er klar til at skrive notatet. Du skal læse spørgsmålet, sætte dig ind i bilaget og lægge en plan for notatet. I dette afsnit får du en vejledning til hver af de tre ting.

Læs spørgsmålet

Når du læser et notatspørgsmål, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Dem kommer vi ind på i dette underafsnit.

Hvad skal notatet handle om? Notater skal næsten altid handle om ét bestemt emne. I eksemplet ovenfor er emnet, ”hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør i international politik”. Det er vigtigt, at du læser emnet grundigt. Det hjælper dig med at holde fokus i notatet, og ofte kan det give dig med at finde ud af, hvad du bør komme ind på. I dette tilfælde fortæller emnet dig, at du bør bruge viden om magt i international politik. Du kan desuden lægge mærke til, at spørgsmålet handler om, hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør. Det peger på debatten om, hvorvidt FN er en selvstændig aktør eller en arena for staterne. Du skal altså fremlægge en strategi for, hvordan FN kan blive en magtfuld aktør snarere end en arena.

Hvem henvender du dig til? Notater henvender sig altid til en bestemt modtager. Det er en god idé, at du overvejer, hvem modtageren er. Hvis du f.eks. skal skrive et notat til SF’s formand om, hvordan hun skal tilrettelægge SF’s økonomiske politik, så er det nogle andre forslag, du skal komme med, end hvis modtageren var formanden for Liberal Alliance. Det er altså ofte relevant at tage højde for modtagerens interesser ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind