Notat

Hvad går en notatopgave ud på?

I notatopgaver skal du skrive et notat, hvor du som regel skal anbefale en strategi eller en række argumenter til en bestemt politiker. Strategien eller argumenterne skal handle om et bestemt emne og skal som regel tage udgangspunkt i et bestemt bilag. Ofte skal du også anvende en bestemt type viden i notatet. Et opgaveformulering til en notatopgave kan f.eks. lyde sådan:

”Du er rådgiver for FN´s generalsekretær Ban Ki-Moon. Skriv et notat til Ban Ki-Moon, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør i international politik. Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C2, og du skal anvende teorier om international politik. ”

I det følgende vejleder vi dig i, hvordan du skriver et notat. …

...

Inden du går i gang med at skrive

Der er tre ting, du skal gøre, inden du er klar til at skrive notatet:

Læs spørgsmålet

Når du læser et notatspørgsmål, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:

Hvad skal notatet handle om? Notater skal næsten altid handle om ét bestemt emne. I eksemplet ovenfor er emnet, ”hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør i international politik”. Det er vigtigt, at du læser emnet grundigt. Det hjælper dig med at holde fokus i notatet, og ofte kan det hjælpe dig med at finde ud af, hvad du bør komme ind på. I dette tilfælde fortæller emnet dig, at du bør bruge viden om magt i international politik. Du kan desuden lægge mærke til, at spørgsmålet handler om, hvordan FN kan blive en mere magtfuld aktør. Det peger på debatten om, hvorvidt FN er en selvstændig aktør eller en arena for staterne. Du skal altså fremlægge en strategi for, hvordan FN kan blive en magtfuld aktør snarere end en arena.

Hvem henvender du dig til? Notater henvender sig altid til en bestemt modtager. Det er en god idé, at du overvejer, hvem modtageren er. Hvis du f.eks. skal skrive et notat til SF’s formand om, hvordan hun skal tilrettelægge SF’s økonomiske politik, så er det nogle andre forslag, du skal komme med, end hvis modtageren var formanden for Liberal Alliance. Det er altså ofte relevant at tage højde for modtagerens interesser og ideologi.

Skal du tage udgangspunkt i bilag? Når du skriver et notat, så skal det næsten altid tage udgangspunkt i ét eller nogle gange to bilag. Det vil sige, at bilagene skal være afsæt for dit notat. Bilagene skal altså bruges tidligt i din besvarelse. Du må gerne inddrage bilagene flere steder i din besvarelse, men det er ikke noget krav.

Skal du anvende noget bestemt viden? Du skal næsten altid anvende noget bestemt viden i dit notat. I vores eksempelspørgsmål skal du anvende teorier om international politik. Det betyder, at det er et krav, at du anvender mindst to teorier om international politik i notatet. Der kan sagtens være anden relevant viden, og den må du gerne inddrage. I besvarelsen af eksempelspørgsmålet kan det f.eks. også være relevant at inddrage viden om det internationale magthierarki. Det kunne f.eks. være USA’s status som hegemon. Det kunne også være relevant at inddrage konkret viden om FN’s opbygning.

Du kan…

...

Eksempler på notatopgaver

Det kan være en stor hjælp at se, hvordan andre løser en notatopgaver. Her kan finde eksempler på, hvor vi har løst eller forklarer, hvordan vi løser notatopgaver.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind