Hvad kan der udledes

Hvad går opgavetypen Hvad kan der udledes ud på?

Denne type opgave går ud på at udlede konklusioner om et bestemt emne ud fra et bilag. Det vil sige, at du skal undersøge, hvad du kan sige …

...

Hvad kan du udlede?

Hvad du kan udlede afhænger af, hvilken type bilag du har fået. Vi vejleder dig i, hvad du skal kigge efter, hvis dit bilag er en figur med lineær regression, en tabel eller en meningsmåling. Der findes også andre typer bilag, men disse tre er de mest almindelige.

Lineær regression

Hvis du får udleveret en lineær regression, så er der en række ting du altid skal komme ind på. Vi giver dig en kort oversigt her, men hvis du vil læse en dybere forklaring af, hvordan man fortolker lineær regression, så kan du læse om det på siden Sådan fortolker du lineær regression.

Du skal komme ind på:

...

Beregninger 

Du kan komme ud for, at du i opgaveformuleringen bliver bedt om at foretage beregninger. Når du skal foretage beregninger, så skal du overveje, hvilken beregning, der er bedst til at fremhæve det mønster i bilaget som du vil komme ind på i din besvarelse. Der er fem typer beregninger som of…

...

Lav et diagram

Du kan blive bedt om at understøtte din besvarelse med et diagram. Det vil …

...

Anvend viden

Nogle gange vil du blive bed…

...

Eksempler på opgavetypen Hvad kan der udledes

Her kan du se eksempler på, h…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind