Hvad kan der udledes

Hvad går opgavetypen Hvad kan der udledes ud på?

Denne type opgave går ud på at udlede konklusioner om et bestemt emne ud fra et bilag. Det vil sige, at du skal undersøge, hvad du kan sige om et bestemt emne ud fra det bilag du får udleveret. Derudover kan du også blive bedt om at lave beregninger og diagrammer samt at anvende en bestemt viden til at besvare opgaveformuleringen.

En opgaveformulering til denne type opgave kan f.eks. se sådan her ud:

  • "Hvad kan der ud fra tabel 1 udledes om udviklingen i udvalgte offentlige sektorers udgifter? Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen."
  • "Hvad kan der af figur 1 udledes om ændringer i vælgernes tilslutning til partierne fra folketingsvalget i 2015 til meningsmålingen i september 2018? Du skal anvende viden om vælgeradfærd."

I det følgende vejleder vi dig i, hvad du typisk skal komme ind på afhængigt af bilaget, hvilke beregninger du skal lave og meget mere.…

...

Hvad kan du udlede?

Hvad du kan udlede afhænger af, hvilken type bilag du har fået. Vi vejleder dig i, hvad du skal kigge efter, hvis dit bilag er en figur med lineær regression, en tabel eller en meningsmåling. Der findes også andre typer bilag, men disse tre er de mest almindelige.

Lineær regression

Hvis du får udleveret en lineær regression, så er der en række ting du altid skal komme ind på. Vi giver dig en kort oversigt her, men hvis du vil læse en dybere forklaring af, hvordan man fortolker lineær regression, så kan du læse om det på siden Sådan fortolker du lineær regression.

Du skal komme ind på:

  • Forholdet mellem variablene. Hvilken variabel er afhængig og hvilken er uafhængig?
  • Tendenslinjens ligning. Er sammenhængen positiv eller negativ? Hvor meget stiger den afhængige variabel, når den uafhængige variabel stiger med 1?
  • R2-værdien. Hvad er regressionens forklaringsgrad?
  • Punkternes placering. Ligger punkterne tæt på tendenslinjen? Er der nogle outliers?
  • Hvorvidt sammenhængen er kausal. Kan kausalpilen pege den anden vej? Giver tidsrækkefølgen mening? Er der en faglig forklaring på sammenhængen mellem de to variable? Kan der være en bagvedliggende variabel?
  • Den faglige forklaring på sammenhængen. Hvordan vil du fagligt f…

...

Eksempler på opgavetypen Hvad kan der udledes

Her kan du se eksempler på, hvordan vi har løst opgaver, hvor vi har skulle udlede:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind