Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og nedenstående kompendier, så du kan bruge dem til eksamen, hvor du ikke må have adgang til internettet. Du kan downloade produkterne via vores app. Læs også vores vejledning til at downloade webbøger.

Kompendier til Samfundsfag

Begreber i Samfundsfag

Her finder du forklaringer på centrale begreber i Samfundsfag på A, B og C-niveau. Kompendiet kan bruges, uanset om du går på STX, HF, HTX eller HHX.