Undersøgelse

Hvad går en undersøgelsesopgave ud på?

I undersøgelsesopgaver får du et bilagsmateriale, der kan bestå af både kvantitativ og kvalitativ materiale. Kvantitative bilag er statistisk materiale såsom ta…

...

Inden du går i gang med at skrive

Inden du går i gang med at skrive din besvarelse, er det vigtigt, at du læser spørgsmålet og bilagene grundigt, og at du lægger en plan for din besvarelse.

Læs spørgsmålet

Når du læser spørgsmålet, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på.

Hvilket emne skal du udlede noget om? Nogle gange skal du udlede noget om to beslægtede emner. I opgaveformuleringen ovenfor er emnerne ”den globale økonomiske udvikling” og ”den globale økonomiske udviklings konsekvenser”. Det er meget vigtigt, at du har emnerne i tankerne, når du læser bilagene, og når du skriver din besvarelse. Det hjælper dig med at holde fokus.

Skal du foretage beregninger? Det er ofte et krav, at du foretager relevante beregninger i undersøgelsesopgaver. Nogle gange er det et krav, at beregningerne hjælper med at vise noget bestemt. I eksemplet ovenfor, skal beregningerne f.eks. tydeliggøre konsekvenserne af den globale økonomiske udvikling. På siden Beregninger kan du læse om forskellige typer beregninger du kan lave.

Skal du lave et diagram? Nogle gange vil du blive bedt at lave et diagram. Det kan f.eks. være, at du ska…

...

Når du skriver din besvarelse

Der er nogle ting, du med fordel kan have i tankerne, når du skriver din besvarelse. Dem vil vi gennemgå i dette afsnit.

Du skal bruge bilagene fokuseret. Som regel rummer bilagene rigtig meget information, men du skal kun udlede det af bilagene, som hjælper dig med at svare på det stillede spørgsmål. Det kan være en hjælp at genlæse spørgsmålsformuleringen, inden du går i gang med at skrive om hvert bilag.

Brug gerne faglige begreber til at beskrive det, du udleder om emnet. Hvis du er blevet bedt om at anvende en bestemt type viden, så husk at bruge faglige begreber, der passer til den type viden.

Dit sprog bør være nøgternt og beskrivende eller analyserende. Du skal finde ud af, hvordan noget er og ikke, hvordan det bør være. Det vil sige, at du ikke skal diskutere eller vurdere det, du udleder af bilagene. Du skal heller ikke komme med forslag til, hvad man kunne gøre for f.eks. at vende en udvikling.

Resultaterne af dine beregninger skal med i besvarelsen.  Det er ofte en god idé at fremstille dine resultater i tabeller eller diagrammer - også selvom du ikke er blevet bedt om det i opgaveformuleringen. Husk at dine mellemregninger ikke skal med i besvarelsen. Du kan læse om, hvordan du laver tabeller i vores kompendium …

...

Hvis du vil skrive en fremragende besvarelse

Det er forskelligt fra spørgsmål til spørgsmål, hvad der skal til for at skrive en fremragende besvarelse. I dette afsnit kommer vi ind på nogle ting, der ofte er relevante.

Materiale fra fællesdelen

Nogle gange kan du bruge et bilag fra fællesdelen i din besvarelse af delopgaven. Hvis du kan finde en relevant måde at bruge et bilag fra fællesdelen, så trækker det op i bedømmelsen.

P- og R2-værdier

Hvis der er angivet p- eller R2-værdier ved nogle af bilagene, så bør du kommentere dem. Du kan læse om, hvordan man kommenterer på p-værdier på siden Sådan fortolker du resultate…

...

Hvis du skal undersøge om bilagene kan understøtte påstandene i et citat

I enkelte undersøgelsesopgaver kan du blive bedt om at undersøge, i hvilken grad dit bilagsmateriale kan understøtte synspunkterne i et citat. Spørgsmålsformuleringen kan f.eks. se sådan ud:

”Undersøg, i hvor høj grad materialet i bilag B2 understøtter synspunkterne i bilag B1 om effekten af EU´s og USA´s økonomiske sanktioner overfor Rusland. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.”

Hvis du får den slags undersøgelsesopgaver, er det en god idé kort at udlægge, hvilke synspunkter, der kommer til udtryk i citatet. Det kan du eventuelt gøre allerede i indledningen…

...

Eksempler på undersøgelsesopgaver

Hvis du gerne vil læse eksempler på gode besvarelser af undersøgelseso…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind