Undersøgelse

I opgaver, hvor du skal undersøge, får du et bilag med statistisk materiale såsom tabeller og grafer. Det skal du som regel bruge til at sige noget om ét eller to emner. En opgaveformulering kunne f.eks. lyde:

”Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om den globale økonomiske udvikling og dens konsekvenser. Undersøgelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingens konsekvenser.”

I denne del får du råd og vejledning, som du kan bruge, når du skal besvare undersøgelsesspørgsmål. Først kommer vi ind på, hvad du skal huske, inden du går i gang med at skrive, og du får vejledning til selve skriveprocessen. Derefter følger et afsnit, hvor du får nogle gode råd til, hvordan du kan skrive en fremragende besvarelse. Delen slutter med et afsnit, som hjælper dig, hvis du skal undersøge, om bilaget kan understøtte nogle påstande fra et citat. I undersøgelsesopgaver skal du ofte aflæse tabeller. Det kan du finde du finde hjælp til i vores kompendium om kvantitativ an…

...

Inden du går i gang med at skrive

Inden du går i gang med at skrive din besvarelse, er det vigtigt, at du læser spørgsmålet og bilagene grundigt, og at du lægger en plan for din besvarelse.

Læs spørgsmålet

Når du læser spørgsmålet, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på.

Hvilket emne skal du udlede noget om? Nogle gange skal du udlede noget om to beslægtede emner. I opgaveformuleringen ovenfor er emnerne ”den globale økonomiske udvikling” og ”den globale økonomiske udviklings konsekvenser”. Det er meget vigtigt, at du har emnerne i tankerne, når du læser bilagene, og når du skriver din besvarelse. Det hjælper dig med at holde fokus.

Skal du foretage beregninger? Det er altid et krav, at du foretager relevante beregninger i undersøgelsesopgaver. Nogle gan…

...

Når du skriver din besvarelse

Der er nogle ting, du med fordel kan have i tankerne, når du skriver din besvarelse. Dem vil vi gennemgå i dette afsnit.

Du skal bruge bilagene fokuseret. Som regel rummer bilagene rigtig meget information, men du skal kun udlede det af bilagene, som hjælper dig med at svare på det stillede spørgsmål. Det kan være en hjælp at genlæse spørgsmålsformuleringen, inden du går i gang med at skrive om hvert bilag.

Brug gerne faglige begreber til at beskrive det, du udleder om emnet.

Dit sprog bør være nøgternt og beskrivende eller analyserende. Du skal finde ud af, hvordan noget er og ikke, hvordan det bør være. Det vil sige, at du ikke skal di…

...

Hvis du vil skrive en fremragende besvarelse

Det er forskelligt fra spørgsmål til spørgsmål, hvad der skal til for at skrive en fremragende besvarelse. I dette afsnit kommer vi ind på nogle ting, der ofte er relevante.

Materiale fra fællesdelen

Nogle gange kan du bruge et bilag fra fællesdelen i din besvarelse af delopgaven. Hvis du kan finde en relevant måde at bruge et bilag fra fællesdelen, så trækker det op i bedømmelsen.

P- og R2-værdier

Hvis der er angivet p- eller R2-værdier ved nogle af bilagene, så bør du kommentere dem.

Hvis der er angivet en p-værdi, så bør du bruge den til at vurdere, om sammenhængen mellem variablene er statistisk signifikant. Hvis p-værdien er under 0,05, så kan du konkludere, at …

...

Hvis du skal undersøge om bilagene kan understøtte påstandene i et citat

I enkelte undersøgelsesopgaver kan du blive bedt om at undersøge, i hvilken grad et statistisk bilag kan understøtte synspunkterne i et citat. Spørgsmålsformuleringen kan f.eks. se sådan ud:

”Undersøg, i hvor høj grad materialet i bilag B2 understøtter synspunkterne i bilag B1 om effekten af EU´s og USA´s økonomiske sanktioner overfor Rusland. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.”

Hvis du får den slags undersøgelsesopgaver, er det en god idé kort at udlægge, hvilke synspunkter der kommer til udtryk i citatet. Det kan du eventuelt gøre allerede i indledningen…

...

Eksempler på undersøgelsesopgaver

Hvis du gerne vil læse eksempler …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind