Undersøgelse

Hvad går en undersøgelsesopgave ud på?

Undersøgelsesopgaver går  ud på, at du skal finde ud af, hvad du kan sige om et bestemt emne ud fra bilagsmaterialet. Du skal bruge bilagsmaterialet til…

...

Inden du går i gang med at skrive

Inden du går i gang med at skrive din besvarelse, er det vigtigt, at du læser spørgsmålet og bilagene grundigt, og at du lægger en plan for din besvarelse.

Læs spørgsmålet

Når du læser spørgsmålet, er der nogle ting, du skal være særligt opmærksom på.

Hvilket emne skal du udlede noget om? Nogle gange skal du udlede noget om to beslægtede emner. I opgaveformuleringen ovenfor er emnerne ”den globale økonomiske udvikling” og ”den globale økonomiske udviklings konsekvenser”. Det er meget vigtigt, at du har emnerne i tankerne, når du læser bilagene, og når du skriver din besvarelse. Det hjælper dig med at holde fokus.

Skal du foretage beregninger? Det er ofte et krav, at du foretager relevante beregninger i undersøgelsesopgaver. Nogle gange er det et krav, at beregningerne hjælper med at vise noget bestemt. I eksemplet ovenfor, skal beregningerne f.eks. tydeliggøre konsekvenserne af den globale økonomiske udvikling. På siden Beregninger kan du læse om forskellige typer beregninger du kan lave.

Skal …

...

Når du skriver din besvarelse

Der er nogle ting, du med fordel kan have i tankerne, når du skriver din besvarelse. Dem vil vi gennemgå i dette afsnit.

Brug bilagene fokuseret 

Som regel rummer bilagene rigtig meget information, men du skal kun udlede det af bilagene, som hjælper dig med at svare på det stillede spørgsmål. Det kan være en hjælp at genlæse spørgsmålsformuleringen, inden du går i gang med at skrive om hvert bilag.

Brug faglige begreber

Du skal bruge faglige begreber til at beskrive det, du udleder om emnet. Hvis du er blevet bedt om at anvende en bestemt type viden, så husk at bruge faglige begreber, der passer til den type viden.

Skriv nøgternt og beskrivende eller analyserende 

Du skal finde ud af, hvordan noget er og ikke, hvordan det bør være. Det vil sige, at du ikke skal diskutere eller vurdere det, du udleder af b…

...

Hvis du vil skrive en fremragende besvarelse

Det er forskelligt fra spørgsmål til spørgsmål, hvad der skal til for at skrive en fremragende besvarelse. I dette afsnit kommer vi ind på nogle ting, der ofte er relevante.

Materiale fra fællesdelen

Nogle gange kan du bruge et bilag fra fællesdelen i din besvarelse af delopgaven. Hvis du kan finde en relevant måde at bruge et bilag fra fællesdelen, så trækker det op i bedømmelsen.

P- og R2-…

...

Hvis du skal lave en metodisk vurdering

En metodisk vurdering betyder, at du skal overveje, hvordan bilagenes metode påvirker, hvad du kan udlede om emnet ud fra bilagene. Det kan f.eks. være, at ét bilags metode er så dårlig, at du ikke kan konkludere noget på baggrund af det. Det vil typisk være, når der er både kvantitativt og kvalitativt bilagsmateriale, at du skal lave en metodisk vurdering.

Hvis du skal lave en metodisk vurdering, så bør du i din gennemlæsning af bilagene også tænke over metoden. Dels er det en god idé at få styr på, hvilke metoder der er på spil i bilagene. Derudover er det en god idé, at du danner dig et overblik over, hvorvidt og hvordan bilagenes metode påvirker, hvad du kan konkludere om emnet på baggrund af bilaget.

Du kan vurdere metodiske styrker og svagheder ved at anvende undersøgelseskriterierne. Kvantitative data har den fordel, at vi kan generalisere ud fra dem (høj generalisbarhed), mens kvalitativ data har den fordel, at vi opnår dyb indsigt i et fænomen (høj validitet). Når du vurderer dit bilagsmateriale skal du både tænke over kvantitativ og kvalitativ metodes generelle fordele og ulemper samt dit specifikke bilags styr…

...

Hvis du skal undersøge om bilagene kan understøtte påstandene i et citat

I enkelte undersøgelsesopgaver kan du blive bedt om at undersøge, i hvilken grad dit bilagsmateriale kan understøtte synspunkterne i et citat. Spørgsmålsformuleringen kan f.eks. se sådan ud:

”Undersøg, i hvor høj grad materialet i bilag B2 understøtter synspunkterne i bilag B1 om effekten af EU´s og USA´s økonomiske sanktioner overfor Rusland. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.”

Hvis du får den slags undersøgelsesopgaver, er det en god idé kort at udlægge, hvilke synspunkter, der kommer til udtryk i citatet. Det kan du eventuelt gøre allerede i indledningen…

...

Eksempler på undersøgelsesopgaver

Hvis du gerne vil læse eksempler på gode besvarelser af undersøgelseso…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind