Sådan fortolker du lineær regression

Til eksamen kan du støde på bilag, som viser resultaterne af lineær regression. De resultater skal du kunne fortolke. Her på siden forklarer vi dig først, hvad lineær regression er, og derefter kommer vi ind på, hvordan du fortolker resultaterne af lineær regression til skriftlig eksamen i samfundsfag.

Hvis du selv skal foretage lineær regression, så anbefaler vi, at du læser siderne om lineær regression i vores kompendium om kvantitativ analyse.…

...

Hvad er lineær regression?

Lineær regression er en metode til at undersøge sammenhængen mellem to variable – den uafhængige og den afhængige variabel. Den uafhængige variabel er en faktor, som vi tror påvirker en anden faktor, nemlig den afhængige variabel. Måske vil du undersøge sammenhængen mellem uddannelsesniveau og indkomst. I så fald vil du sikkert lade uddannelsesniveau være den uafhængige variabel og indkomst være den afhængige variabel. Det skyldes, at der er gode grunde til at tro, at uddannelsesniveau påvirke…

...

Sådan fortolker du resultaterne af lineær regression

Du skal kunne fortolke ligningen for tendenslinjen og R2-værdien. Det viser ekstra overskud, hvis du kommenterer på punkternes placering, og hvis du overvejer, om den lineære regression viser en årsagssammenhæng. Vi kommer ind på alle fire ting i dette afsnit.

Sådan fortolker du tendenslinjens ligning

Tendenslinjens ligning har som nævnt formen y=ax+b. y er værdien af den afhængige variabel, og værdien a viser, hvor meget den afhængige variabel stiger eller falder, når x (den uafhængige variabel) øges med 1. b’et viser, hvilken værdi den afhængige variabel har, når x har værdien 0. Lad os se på et opdigtet eksempel:

Du har en graf med antal års uddannelse på x-aksen og årsløn på y-aksen. Der er indtegnet en tendenslinje, og du har også ligningen for tendenslinjen. Ligningen for tendenslinjen er y=26132x-8885 og R2-værdien er 0,96:

Når du skal fortolke en tendenslinjes ligning, er det altid relevant at nævne a-værdien, altså hvor meget den afhængige variabel forventes at stige eller falde, når den uafhængige variabel øges med 1. I dette tilfælde forventes årsindkomsten at stige med 26132 kroner for hvert års uddannelse en person får.

Det er til gengæld sjældent relevant at komme ind på b-værdien. Det skyldes, at det sjældent er interessant, hvilken værdi den afhængige variabel har, når x har én bestem…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind