Argumentér

I denne type opgave bliver du bedt om at argumentere enten for eller imod et synspunkt. Det synspunkt, du skal argumentere for eller imod, fremgår af et bilag, som typisk vil være et citat. Det er ofte sådan, at du får et udgangspunkt, du skal argumentere ud fra. Det kan f.eks. være en socialistisk eller liberalistisk grundholdning, keynesiansk økonomisk teori eller en idealistisk teori om international politik osv.

I denne del får du først en vejledning til, hvad du skal gøre, hvis du skal argumentere imod et synspunkt og derefter til, hvad du skal gøre, hvis du skal argumentere for et synspunkt.

Du kan finde eksemplariske besvarelser lavet ud fra forskellige grundholdninger her: …

...

Hjælp til at argumentere imod et synspunkt

Der er oftest tale om opgaver, hvor man skal argumentere imod et bestemt synspunkt.

Når du skal argumentere imod et synspunkt, er der flere ting, der er vigtige at huske. I det følgende kommer der nogle råd til, hvad en god argumenterende opgave indeholder.

Gør det klart, hvad dit udgangspunkt er

Du skal sørge for at gøre det helt tydeligt i besvarelsen, at du argumenterer ud fra en bestemt grundholdning eller teori - og hvilken det er. Det gælder også, selvom dit udgangspunkt står i opgaveformuleringen. 

Udvælg 2-3 citater fra bilaget

Det er vigtigt, at dine argumenter relaterer sig direkte til pointerne i det bilag, hvis synspunkt du skal argumentere imod. Derfor skal du udvælge nogle citater/nedslag i bilaget - mellem 2 og 3 vil typisk være passende - og argumentere direkte imod dem. Det kan også hjælpe dig til at få en god struktur …

...

Hjælp til at argumentere for et synspunkt

Selvom det forekommer mere sjældent, kan du også blive stillet en opgave, hvor du skal argumentere for det synspunkt, som kommer til udtryk i bilaget.

Når du skal argumentere for et synspunkt, kan du bruge mange af rådene fra det forrige afsnit. Det er stadig vigtigt, at

1) dit teoretiske udgangspunkt eller din grundholdning tydeligt fremgår af besvarelsen

2) du tager udgangspunkt i 2-3 citater fra bilaget og bruger dem som afsæt for argumentationen

3) du anvender faglige begreber til at underbygge argumenterne

Der er nogle yderligere råd, som du kan bruge, når du skal…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind