Opstil hypoteser

Hvad går opgavetypen ud på?

I denne type opgaver bliver du typisk bedt om at opstille tre hypoteser, der kan forklare nogle mønstre i en tabel eller figur, og at komme med en faglig begrundelse for hypoteserne.

Et eksempel på en hypotese kunne være:

"Danske kvinder har en højere erhvervsfrekvens end tyske kvinder, da den universelle velfærdsmodel gør det lettere at bryde ud af traditionelle kønsroller."

I det følgende vejleder vi dig i, hvordan du selv laver en hypotese. Vi bruger ovenstående eksempel på en hypotese flere steder i vejledningen. …

...

Hvad er en hypotese?

Hypotesen skal være forklarende

Når du bliver bedt om at opstille en hypotese, så skal du opstille en forklarende hypotese: Altså en hypotese, der forklarer nogle mønstre, som du kan se i den tabel og/eller den figur du har fået udleveret. Man kan sige, at en forklarende hypotese er en begrundet påstand om en sammenhæng i virkeligheden. En forklarende hypotese indeholder to elementer:

  1. En iagttagelse. Et mønster eller en sammenhæng, som du…

...

Sådan opstiller du en hypotese

Tre trin til at opstille en hypotese

Når du skal opstille en hypotese, skal du igennem tre skridt:

  1. Find et mønster i tabellen eller figuren, som du gerne vil forklare.
  2. Kom med en kort forklaring på, hvorfor mønstret ser ud, som det gør. For de fleste mønstre vil man kunne komme med mange forskellige forklaringer. Du skal derfor vælge den forklaring, som du synes virker mest sandsynlig, og som du kan argumentere bedst for.
  3. Skriv mønstret og forklaringen sammen i én sætning. I hypoteser indgår der ofte ord som “fordi”, “da”, “på grund af” og lignende. Det er en god idé at bruge disse ord, da de skaber en god overgang mellem mø…

...

Eksempler på hypoteseopgaver

Her finder du eksempler på opgaver, hvor vi har opstillet hypoteser.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind