Opstil hypoteser

I denne type opgaver bliver du typisk bedt om at opstille tre hypoteser, der kan forklare nogle mønstre i en tabel eller figur, og at komme med en faglig begrundelse for hypoteserne.

Du kan finde eksemplariske besvarelser af denne opgavetype nedenfor:…

...

Hvad er en hypotese?

Når du bliver bedt om at opstille en hypotese, skal du opstille en forklarende hypotese: Altså en hypotese, der kan forklare nogle mønstre, som du kan se i enten en tabel eller en figur. En forklarende hypotese er en begrundet påstand om en sammenhæng i virkeligheden. En forklarende hypotese indeholder to elementer:

  1. En iagttagelse. Et mønster eller en sammenhæng, som du kan se i tabellen eller figuren, og som du ønsker at f…

...

Sådan opstiller du en hypotese

Når du skal opstille en hypotese, skal du igennem to skridt.

Første skridt er at finde et mønster i tabellen eller figuren, som du gerne vil forklare.

Næste skridt er at komme med en kort forklaring på, hvorfor mønstret ser ud, som det gør. For de fleste mønstre vil man kunne komme med mange forskellige forklaringer. Du skal derfor vælge den forklaring, som du synes virker mest sandsynlig, og som du kan argumentere bedst for.

Mønstret …

...

Sådan identificerer du mønstre i tabellen eller figuren

Når du skal opstille en hypotese, er første skridt som sagt at finde et mønster i tabellen eller figuren, som du gerne vil forklare. Typisk er tabellen/figuren sat op på en måde, så du både kan sammenligne forskellige grupper (f.eks. kvinders og mænds erhvervsfrekvens) og kigge på udviklingen over tid (f.eks. udviklingen i tyske kvinders erhvervsfrekvens).

Du kan have to forskellige tilgange, når du skal vælge et mønster, som du vil prøve at forklare. Den første…

...

Sådan udfolder du din forklaring

Dit arbejde er ikke færdigt, når du har opstillet dine hypoteser. I opgaveformuleringen vil der typisk stå, at du også skal lave en faglig begrundelse for hypoteserne. Det betyder, at du efter hver hypotese skal skrive et afsnit på ca. 80-100 ord, hvor du uddyber og udfolder den forklaring, som du allerede har nævnt i hypotesen. I disse afsnit skal du bruge begreber og teorier fra undervisningen (f.eks. fra økonomi, sociologi eller politik), og ofte kan du også trække på din generelle viden om samfundet. Hvis…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind