Stil og tone

På et overordnet plan kan du vælge at se på, hvilken sproglig stil og tone forfatteren benytter sig af i romanen. Igen er det en god idé at tage udgangspunkt i et mindre uddrag eller afsnit af romanen, så din analyse bliver så fokuseret og tekstnær som muligt.

Sproglig stil og tone har at gøre med, om sprogbrugen i romanen generelt er høj/lav, højtidelig/hverdagsagtig, ungdommelig/gammeldags osv.

Hvordan er den sproglige stil i din roman? Og hvordan virker denne sprogbrug i romanen? 

Høj eller lav stil

En høj sproglig stil er kendetegnet ved lange, snørklede sætninger og brug af svære ord, og den ligger generelt langt væk fra den måde, vi taler på til dagligt. Ofte vil en høj stil være mest tydelig i ældre romaner.

  • Denne sprogbrug gør ofte, at teksten får et gammeldags og højtideligt præg.
  • Dermed kan læseren let komme til at føle en afstand til de personer eller miljøet, som bliver beskrevet i teksten. 

Eksempel:

I J.P. Jacobsens roman Niels Lyhne bruges en høj sproglig stil med lange sætningskonstruktioner og mange poetiske formuleringer. Dette afspejler dels, at romanen er fra 1880, og dels at hovedpersonen Niels Lyhne er en drømmende og digterisk type:

”Som en Nats Drømmesyner, Drømmetoner kan gaa igjen den vaagne Dag og i Taageform (…) saadan hviskede Forestillinger om hin drømmebaarne Fremtid dæmpet hen over Niels Lyhnes Barndomsdage…” 

 En lav sproglig stil er derimod kendetegnet ved forholdsvis korte og enkle sætninger i et hverdagspræget sprog, der godt kan indeholde fx slang, bandeord og dialekt.

  • Denne sprogbrug er ofte med til at give romanen et realistisk og hverdagspræget udtryk, så læseren inddrages i miljøet og kan identificere sig med personerne.
  • Ofte vil stilen afspejle det miljø, der beskrives i romanen.

Eksempel:

I Jakob Ejersbos roman Nordkraft gøres brug af et meget ungdommeligt sprog med slang, øgenavne og bandeord. Dermed er sproget med til at fortælle læseren noget om det miljø, som hovedpersonen færdes i:

Det var fordi, de var til en … lissom fest, ude i det kolonihavehus Pusher-Lars havde dengang. Bare sådan en vinteraften, hvor de har et øl-anker Svend har hugget fra en baggård i Jomfru Ane Gade…”

Beskrivende eller minimalistisk stil

En anden måde, du kan sige noget om romanens sprog, er ved at undersøge, om den er skrevet i en beskrivende eller en minimalistisk stil.

En beskrivende stil vil typisk være præget af mange tillægsord og sanseverber (se, lugte, høre osv.).

  • Hermed får læseren et meget detaljeret billede af romanens miljø og personer, som det bliver lettere at leve sig ind i. 

Eksempel:

I George Orwells science fiction-roman 1984 gør forfatteren meget ud af at beskrive det miljø, som er skabt i fremtidens overvågningssamfund: ”

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind