Personkarakteristik

Her får du hjælp til, hvordan du kan lave en personkarateristik, og hvad en personkarakteristik kan indeholde. 

Som en del af en romananalyse vil det ofte være en god idé at foretage en personkarakteristik af romanens hovedperson(er).

Her kan det for eksempel være godt at komme ind på beskrivelsen af hovedpersonen, personens udvikling og forhold til andre personer.

I dette afsnit giver vi dig idéer til, hvordan du kan lave en personkarakteristik, og hvad den kan indeholde.…

...

Ydre personkarakteristik

I din karakteristik af romanens hovedperson kan du komme ind på, hvordan personens ydre er beskrevet, fx påklædning, alder og udseende.

Her er det vigtigt, at beskrivelserne, du kigger på i romanen, har en betydning ud over blot at vise, at hovedpersonen fx har langt lyst og blå øjne.

Du kan fx spørge dig selv:

 • Lægges der vægt på beskrivelsen af hovedpersonens ydre i romanen?
 • Hvilke ydre kendetegn ved personen lægges der især vægt på? Og hvorfor tillægges netop disse kendetegn betydning?
 • Er personens ydre (påklædning, udseende osv.) med til at sige noget …

...

Indre personkarakteristik

Når du laver en personkarakteristik i en romananalyse, er det vigtigt at lægge mærke til indre kendetegn og beskrivelser. Det kan fx være personens tanker, følelser, væremåde, værdier, egenskaber, synspunkter osv.

Du kan fx spørge dig selv:

 • Hvordan beskrives personens personlighed og indre liv?
 • Hvilke træk ved personen lægges der vægt på? Og hvorfor neto…

...

Personens udvikling

En del af din personkarakteristik kan også være at se på, om personerne gennemgår en form for udvikling gennem romanen. Omdrejningspunktet i mange romaner er netop, at hovedpersonen gennem en række konflikter/oplevelser udvikler sig og får et andet syn på verden end tidligere.

Det kan også være, at hovedpersonen udvikler sig fra barn/ung til voksen og dermed opnår større indsigt og modenhed. Denne udvikling er ofte i fokus i den traditionelle dannelsesroman, udviklingsromanen og i mange ungdomsromaner.

 • Hvordan vil du karakterisere personen i starten og slutningen af romanen?
 • Er der sket nogen forandringer med personen? Hvad består de i?
 • Hvad er grunden til disse forandringer?
 • Har hovedperso…

...

Personernes indbyrdes forhold

I en personkarakteristik er det ofte en god idé at se nærmere på personernes forhold til hinanden. Dette giver din analyse mere dybde, end hvis du bare analyserede personerne hver for sig.

Når du analyserer personernes relationer, kan du fx spørge dig selv:

 • Hvordan beskrives forholdet mellem de vigtigste per…

...

Fremstillingen af personer

Når du laver din personkarakteristik, er det også vigtigt at se på, hvordan forfatteren har valgt at fremstille personerne i fortællingen. Her kan der være gjort brug af forskellige teknikker.

Direkte eller indirekte fremstilling af personer

 • En direkte fremstilling er, når personer i romanen beskrives direkte af fortælleren eller af en anden person i romanen. På den måde bliver personen præsenteret direkte for læseren, uden at denne selv skal gøre et fortolkningsarbejde.
 • En indirekte fremstilling er, når personer i romanen ikke beskrives direkte, men igennem deres handlinger, tanker og replikker. Her får læseren altså ikke serveret en direkte beskrivelse, men må i stedet tolke sig frem til personen…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind