Roman­analyse

Denne analysemodel er tænkt som hjælp for dig, som skal i gang med en analyse af roman. Modellen kan hjælpe dig, uanset hvilken romangenre du skal analysere, og uanset om du skriver din opgave i Dansk eller Engelsk. Du kan også sagtens lade dig inspirere, hvis du blot skal lave en analyse og fortolkning af et romanuddrag.

Modellen indeholder mange forskellige ting, du kan komme ind på i en romananalyse. Derfor er det vigtigt at slå fast, at du ikke skal komme ind på alt i din analyse. Derimod skal du udvælge de ting i analysemodellen, du kan bruge som hjælp til at analysere lige præcis den roman, som du sidder med.

Udgangspunktet for din romananalyse skal altså være, hvad der kunne være interessant at analysere i romanen. Det er romanen og ikke analysemodellen, der skal være styrende for din analyse.

Overblik over romananalyse

Her får du overblik over de punkter, der kan være relevante at inddrage i en romananalyse. Alle punkterne uddybes i denne webbog.

Husk, at du ikke skal komme ind på alle punkterne i din analyse. Punkterne er kun forslag til, hvad du kan komme ind på.

 • Handling: Hvad handler romanen om? (kort fortalt)
 • Konflikt og problemstilling: Hvad er romanens centrale konflikt eller problemstilling?
 • Genre: Tilhører romanen en bestemt undergenre? (Fx krimi, udviklingsroman, ungdomsroman osv.) Hvordan ses det i romanen, at den tilhører undergenren? Hvordan virker genretrækkene i romanen?
 • Opbygning/komposition: Hvordan er romanens handling bygget op? Hvordan udvikler handlingsforløbet sig?
 • Fortælleteknik: Hvordan er romanen fortalt? Hvilken fortæller er der? Hvilken synsvinkel benytter fortælleren mest? Hvordan virker fortælleteknikken på læseren?
 • Personer: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i romanen? Hvilken funktion har de centrale personer i forhold til hinanden?
 • Tid: Hvilken tid foregår romanen i? Hvilken rolle spiller tidsperioden for romanens begivenheder og personer?
 • Miljø og sted: Hvordan kan du karakterisere miljøet og stedet i romanen? Og hvilken funktion har miljøet/miljøerne i romanen?
 • Sprog og stil: Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen og skrivestilen i romanen? Hvad kan sprogbrugen være med til at sige om romanens personer/miljøer/tema/konflikt?
 • Symboler: Er der nogen ting, navne eller ord, som har en symbolsk betydning i romanen? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?
 • Fortolkning: Hvordan kan du samlet set fortolke romanen? Hvad kan romanen dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet, den litterære periode eller lignende.
 • Tema og budskab: Hvad er de centrale temaer i romanen? Og hvad kan romanens budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?
 • Slutningen: Ligger der nogen særlig betydning i den måde, romanen slutter på?
 • Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i romanens titel?
 • Perspektivering: Kan du perspektivere romanen til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet, en tendens i den litterære periode eller lignende.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Romananalyse

[6]
Bedømmelser
 • 27-05-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Meget gennemført vejledning med alle relevante analysebegreber. En stor hjælp til at knække teksten.
 • 19-03-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Den hjalp mig rigtig meget !
 • 18-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  mega god hjælp !
 • 04-11-2018
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Den er en rigtig god vejledning, dog synes jeg at der kunne stå noget mere om kompositionen