Opgaver om stamtræer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Stamtræer (eller stamtavler) viser, hvordan egenskaber nedarves i en slægt. Stamtræer viser typisk nedarvningen af en genetisk sygdom, men der findes også stamtræer for andre arvelige egenskaber. Stamtræet viser, hvem i familien der har haft den genetiske sygdom gennem flere generationer. Du kan derfor bruge stamtræet til at bestemme, hvordan en sygdom nedarves.

Vejledningerne herunder handler om opgaver med dominant/recessiv nedarvning i stamtræer. 

  • Analyser stamtræ og bestem arvegang. Denne opgavetype handler om at bestemme, om en egenskab (typisk en sygdom) nedarves dominant eller recessivt samt autosomalt eller kønsbundet.
  • Bestem genotyper i stamtræ. Her skal du fastslå genotypen for nogle udvalgte personer, når du kender arvegangen for egenskaben i stamtræet.