Homo- eller heterozygot?

Biologi C, B og A + Biotek A.

Heterozygote organismer har to forskellige alleler for et bestemt gen, mens homozygote organismer har to ens alleler for genet.

Man kan ikke se forskel på homozygot dominante og heterozygote individer ved dominant/recessiv nedarvning, da de to genotyper fører til den samme fænotype. 

Denne opgavetype handler om at udføre et krydsningsforsøg for at vise, om en organisme er homozygot dominant eller heterozygot.

Sådan løser du opgaven

Det ukendte individs genotype bestemmes ved at krydse individet med et individ, der er homozygot for den recessive allel. Homozygot recessive individer kan umiddelbart genkendes, da de har fænotypen bestemt af den recessive allel.

Vi kan tage et eksempel, hvor vi kalder den dominante allel R og d...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind