Mendels 2. lov og to-gens nedarvning

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Mendels 2. lov: Genpar nedarves uafhængigt af hinanden

Mendels 2. lov handler om nedarvning af mere end ét gen. Loven siger, at alleler i forskellige genpar fordeles til kønsceller uafhængigt af hinanden. Forskellige egenskaber nedarves derfor uafhængigt af hinanden fra forældre til afkom. 

Du tager udgangspunkt i Mendels 2. lov, når du opstiller krydsningsskemaer over nedarvning af mere end én egenskab ad gangen.…

...

Sådan opstiller du krydsningsskemaer for mere end ét genpar

Du opstiller et krydsningsskema for nedarvning af mere end ét genpar på denne måde:

1. Find genotyperne for de to forældre

Vi kan f.eks. se på nedarvningen af to gener for ærters udseende, som Mendel også arbejdede med:

  • Hos det første gen koder den dominante allel (R) for runde ærter, og den recessive allel (r) koder for rynkede ærter.
  • Hos det andet gen koder den dominante allel (G) for gule ærter, mens den recessive allel (g) koder for grønne ærter.

Lad os sige, at begge forældre har genotypen RrGg.

2. Bestem, hvilke alleler forældreindividerne kan …

...

Udspaltningsforholdet er anderledes ved epistasi eller koblede gener

Der findes tilfælde med nedarvning af to gener, hvor udspaltningsforholdet 9 : 3 : 3 : 1 ikke ses: 

  • Hvis der er tale om epistasi.
  • Hvis de to gener er koblede.

Epistasi

Epistasi indebærer, at ét genpar bestemmer, om et andet genpar kommer til udtryk. En dominant allel i genpar 1 kan f.eks. betyde, at genpar 2 undertrykkes, uanset allelsammensætningen i genpar 2.

Epistasi medfører, at udspaltningsforholdet ved krydsning af to dobbelte heterozygoter bliver anderledes end 9 : 3 : 3 : 1. Der…

...

Opgaver om to-gens nedarvning

Du kan også komme til at arbejde med to-gens nedarvning, når du skal løse opgaver i undervisningen i Biologi. I vores Eksamensguide kan du se eksempler på, hvordan opgaver af denne type kan se ud, og hvordan du løser dem. Eksamensguiden er baseret på opgaver fra den skriftlige eksamen i Biologi A. Du kan dog sagtens bruge guiden til at øve dig på at løse opgaver, selv om du har Biologi C eller B eller Bioteknologi A.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind