Mendels 2. lov og to-gens nedarvning

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Mendels 2. lov: Genpar nedarves uafhængigt af hinanden

Mendels 2. lov handler om nedarvning af mere end ét gen. Loven siger, at alleler i forskellige genpar fordeles til kønsceller uafhængigt af hinanden. Det betyder, at to forskellige egenskaber nedarves uafhængigt af hinanden fra forældre til afkom. Du tager udgangspunkt i Mendels 2. lov, når du opstiller krydsningsskemaer over nedarvning af mere end én egenskab ad gangen.

Vær opmærksom på, at Mendels 2. lov ikke gælder, hvis to gener er koblede. Det kan du læse om længere nede på siden.…

...

Sådan opstiller du krydsningsskemaer for mere end ét genpar

Nu vil vi gennemgå, hvordan du opstiller et krydsningsskema for nedarvning af mere end ét genpar.

Som eksempel ser vi på nedarvningen af to gener for ærters udseende, som Mendel også arbejdede med:

  • Hos det første gen koder den dominante allel (R) for runde ærter, og den recessive allel (r) koder for rynkede ærter.
  • Hos det andet gen koder den dominante allel (G) for gule ærter, mens den recessive allel (g) koder for grønne ærter.

Krydsning i P-generationen

Lad os sige, at vi begynder med at krydse en ren linje af dominante individer (planter med rund…

...

Udspaltningsforhold ved nedarvning af to genpar

Da vi så på nedarvningen af ét gen, fandt vi, at udspaltningsforholdet for fænotyperne i F2 var 3 : 1, når man krydsede heterozygote forældre. Dvs., at 75 % af individerne i F2 havde fænotypen bestemt af den dominante allel, og 25 % af individerne havde fænotyp…

...

Udspaltningsforholdet er anderledes ved epistasi eller koblede gener

Der findes dog tilfælde med nedarvning af to gener, hvor udspaltningsforholdet 9 : 3 : 3 : 1 ikke ses. Det gælder i to forskellige situationer: 

  • Hvis der er tale om epistasi.
  • Hvis de to gener er koblede.

Herunder kan du se en kort opridsning af, hvordan Mendels 2. lov gør sig gældende i de to situationer, og hvad der sker med fænotypernes udspaltningsforhold.

Epistasi

Epistasi indebærer, at ét genpar bestemmer, om et andet genpar kommer til udtryk. F.eks. kan en dominant allel i genpar 1 betyde, at genpar 2 undertrykkes, uanset allelsammensætningen i genpar 2.

Hvis der forekommer epistasi, bliver udspaltningsforholdet af fænotyper i F2 anderledes end 9 : 3 : 3 : 1. Bl.a. bliver der mindre end fire forskellige fænotyper.

Mendels 2. lov gør sig dog stadig gældende ved epistasi. Det betyder, at du sagtens kan opstille et kryds…

...

Opgaver om to-gens nedarvning

Du kan også komme til at arbejde med to-gens nedarvning, når du skal løse opgaver i undervisningen i Biologi. I vores Eksamensguide kan du se eksempler på, hvordan opgaver af denne type kan se ud, og hvordan du løser dem. Eksamensguiden er baseret på opgaver fra den skriftlige eksamen i Biologi A. Du kan dog sagtens bruge guiden til at øve dig på at løse opgaver, selv om du har Biologi C eller B eller Bioteknologi A.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind