Gener, kromosomer og alleler

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Gener bestemmer proteiners opbygning

Et gen er et udsnit af en DNA-streng, som koder for, hvordan et bestemt protein skal opbygges. DNA koder for protein, fordi DNA indeholder fire forskellige baser (A, T, C og G), som optræder i en bestemt rækkefølge. Baserækkefølgen i genet bestemmer proteinets opbygning.

Proteiner udgør de grundlæggende byggesten i levende organismer, og proteiner styrer de fleste processer, der finder sted i organismerne. Derfor bestemmer generne, hvordan levende organismer er opbygget og fungerer.…

...

Generne findes på kromosomer

Levende organismers DNA er samlet i et bestemt antal kromosomer. Kromosomerne indeholder derfor alle organismens gener – kaldet organismens genom.

Mennesker (og de fleste andre dyr og planter) har to udgaver af deres kromosomer i deres celler – en udgave arvet fra hver forælder. Derfor optræder kromosomerne i kromosompar

Mennesker har i alt 23 kromosompar. Figur 1 viser, hvor…

...

Alleler er forskellige udgaver af et gen

De to gener i et genpar kan bestå af helt samme DNA-sekvens og derfor kode for protein med helt den samme opbygning. Generne kan dog også optræde i forskellige udgaver. De forskellige udgaver, der findes af et gen, kaldes alleler. Forskellige alleler koder altså for forskellige udgaver af et bestemt protein. To forskellige alleler af et gen kan f.eks. kode for to forskellige blodtyper hos mennesker eller to forskellige pelsfarver hos katte.

Det varierer meget, hvor …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind