Gener, kromosomer og alleler

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er gener?

Et gen er et udsnit af en DNA-streng, der koder for opbygningen af ét bestemt protein. Genet koder for protein, fordi DNA indeholder fire forskellige baser (A, T, C og G) i en bestemt rækkefølge. 

Et gens baserækkefølge oversættes til et bestemt protein ved proteinsyntesen. Proteiner udgør de grundlæggende byggesten i levende organismer, og proteiner styrer de fleste processer i organismerne. Gene…

...

Generne findes på kromosomer

Kromosomer er DNA-strenge, som er pakket sammen på en bestemt måde inde i cellekernen. Generne findes fordelt på kromosomerne, og ét kromosom indeholder et stort antal gener. Celler hos mennesker (og de fleste andre dyr og planter) indeholder to udgaver af hvert kromosom – en udgave arvet fra hver forælder. Kromosomerne optræder derfor i kromosompar. Mennesker har 23 kromosom…

...

Alleler er forskellige udgaver af et gen

Alleler er forskellige versioner af det samme gen. Et bestemt gen har ikke altid helt den samme baserækkefølge, men kan optræde med forskellige alleler, der koder for forskellige udgaver af et bestemt protein.

Det varierer meget, hvor mange forskellige allelle udgaver der findes af et bestemt gen. Nogle gener optræder kun med kun én allel, mens andre gener findes i over 100 forskellige udgaver. Hvis der findes mere end to forskellige alleler for et gen, kaldes de for multiple alleler.

Et genp…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind