Gener, kromosomer og alleler

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er gener?

Et gen er et udsnit af en DNA-streng, som koder for opbygningen af et bestemt protein. Genet koder for protein, fordi genets DNA indeholder fire forskellige baser (A, T, C og G) i en bestemt rækkefølge. Genets baserækkefølge bestemmer proteinets opbygning.

Proteiner udgør de grundlæggende byggesten i levende organismer, og proteiner styrer de fleste processer i organismerne. Generne bestemmer derfor, hvordan levende organismer er opbygget og fungerer.…

...

Generne findes på kromosomer

DNA findes som lange strenge inde i cellekernen. Strengene kaldes kromosomer. Kromosomerne indeholder altså organismens gener – tilsammen kaldet organismens genom.

Celler hos mennesker (og de fleste andre dyr og planter) indeholder to udgaver af hvert kromosom – en udgave arvet fra hver forælder. Kromosomerne optræder derfor i kromosompar. Mennesker har i alt 23 kromosompar.

Au…

...

Alleler er forskellige udgaver af et gen

De to gener i et genpar kan bestå af helt samme DNA-sekvens og derfor kode for protein med helt den samme opbygning. Generne kan dog også optræde i forskellige udgaver. Forskellige udgaver af et gen kaldes alleler, og forskellige alleler koder altså for forskellige udgaver af et bestemt protein.

Det varierer meget, hvor mange forskellige allelle udgaver der findes af et bestemt gen. Nogle gener optræder kun med kun én allel, mens andre gener findes i over 100 forske…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind