Opgaver

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kan du se, hvordan du løser forskellige slags opgaver om nedarvning.

Hvis du er i tvivl, om du ser på et gen med dominant/recessiv nedarvning eller med codominant/ufuldstændig dominant nedarvning, så vælg vejledningen til dominant/recessiv nedarvning.

Opgaver med dominant/recessiv nedarvning

Dominant/recessiv nedarvning involverer, at en organismes fænotype bestemmes af den mest dominante allel i et genpar.

Sammenhæng mellem genotype og fænotype

Disse opgaver handler om, hvordan en organismes gener (genotypen) bestemmer organismens udseende (fænotypen).

Stamtræer

Disse opgaver handler om at tegne stamtræer over nedarvningen af en egenskab i en familie eller om at aflæse informationer af et stamtræ, som allerede er tegnet i opgaven.

  • Tegn stamtræ. Opgaver af denne type handler om at tegne stamtræer vha. de korrekte symboler.
  • Analyser stamtræ og bestem arvegang. Denne opgavetype handler om at bestemme, om en egenskab nedarves dominant eller recessivt samt autosomalt eller kønsbundet.
  • Bestem genotyper i stamtræ. Her skal du fastslå genotypen for nogle udvalgte personer, når du kender arvegangen for egenskaben i stamtræet.

Opgaver med codominans og ufuldstændig dominans

Codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning involverer, at en organismes fænotype bestemmes af begge allelerne i et genpar.

Krydsningsskemaer

Opgaver med krydsningsskemaer handler om, hvilke gener forældre kan give videre til deres afkom.

  • Opstil krydsningsskema for ét gen. Opgaver af denne type handler om, hvilke genotyper eller fænotyper afkommet af bestemte forældre kan få. Opgaverne kan også handle om at bestemme sandsynligheden for at få afkom med en bestemt genotype eller fænotype (kaldes også udspaltningsforholdet).
  • Opstil krydsningsskema for flere gener. Samme opgavetype som ovenfor, men hvor du skal se på nedarvningen af mere end ét gen.
  • Homo- eller heterozygot? Du skal her bestemme en organismes genotype vha. et krydsningsforsøg.
  • Fremavl ren linje. Her skal du forklare, hvordan man vha. kontrollerede krydsninger kan fremavle organismer, der alle sammen har den samme genotype.