Mendels 1. lov og krydsningsskemaer

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er Mendels 1. lov?

Mendels 1. lov beskriver, hvordan ét gen går i arv fra forældre til afkom. Loven siger:

  1. Kønscelledannelsen indebærer, at de to alleler i et genpar adskilles fra hinanden. Kønsceller indeholder altså kun én allel fra genparret, mens alle andre celler i kroppen indeholder to. Der dannes lige mange kønsceller med hver allel.
  2. Hanlige og hunlige kønsceller forenes tilfældigt ved en befrugtning.

Hvis du skal se på, hvordan mere end ét gen går i arv, skal du i stedet bruge Mendels 2. lov.

...

Hvad er et krydsningsskema?

Mendels 1. lov er udgangspunkt for, at man kan opstille krydsningsskemaer. Et krydsningsskema viser, hvilke alleler af et bestemt gen der kan optræde i kønscellerne fra to forældreorganismer. Skemaet angiver samtidig alle de måder, forældrenes kønsceller kan kombineres på. Skemaet viser derfor alle de mulige genotyper, som afkommet kan få. Krydsningsskemaer er et meget almindeligt redskab til at studere nedarvning i genetik.

...

Sådan opstiller du et krydsningsskema

Du opstiller et krydsningsskema på denne måde:

1. Find genotyperne for de to forældre. 

Vi kan f.eks. se på et gen, der findes et sted på autosomerne hos en plan…

...

Krydsningsforsøg er et almindeligt redskab

Krydsningsforsøg er en række planlagte krydsninger mellem nogle bestemte individer. Krydsningsforsøg bruges til at få en bestemt viden om nedarvningen af et gen eller om en organismes genotype. Man kan f.eks. bruge krydsningsforsøg til at:

  • fastslå, hvordan en egenskab nedarves. Det kan man gøre ved at se på udspaltningsforholdet af en krydsning. Et almindeligt krydsningsforsøg af denne type handler om klorofylmutanter i majs. Se en rapport over forsøget her.
  • bestemme genotypen for et individ, som enten er homozygot dominant eller heterozygot. Det kan man gøre ved at krydse individet med et homozygot recessivt individ. Se en vejledning til fremgangsmåden her.
  • fremavle en ren linje af individer. Rene linjer er homozygote for enten den dominante eller den recessive allel. Se en vejledning til fremgangsmåden her.…

...

Generationer i krydsningsforsøg

Krydsningsforsøg indebærer ofte krydsning af en population af individer gennem flere generationer. Generationerne navngives på denne måde:

  • P-generationen er de første individer, der krydses.
  • F1-generationen er afkommet fra krydsningen af individerne i P-generationen.
  • F2-generationen er afkommet …

...

Opgaver med krydningsskemaer

Hvis du vil øve dig i at løse opgaver med krydsningsskemaer, kan du bruge vores opgavevejledning. Her finder du eksempler på mange forskellige typer af opgaver, du kan løse vha. krydsningsskemaer, og vi viser dig, hvordan du løser hver enkelt opgavetype.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind