Stamtavler

Biologi C, B og A + Biotek A.

Stamtræer viser nedarvningen af en egenskab

En stamtavle (eller et stamtræ) viser nedarvningen af en bestemt egenskab i en slægt. Stamtavlen angiver derfor, hvilke medlemmer af slægten der gennem tiden har haft egenskaben.

Når du arbejder med stamtavler, viser stamtavlen oftest arvelige sygdommes forekomst i en slægt. Man ser dog stamtavler, der viser nedarvning af andre egenskaber, f.eks. pelsfarven hos dyr eller øjenfarven hos mennesker. Princippet er det samme i begge tilfælde: Stamtavlen viser dig, hvilke medlemmer af en familie der besidder en bestemt egenskab, og hvem der ikke gør.

Stamtræer over sygdomme

Et stamtræ over nedarvning af sygdom kan eksempelvis se ud som vist i figur 1. Hver cirkel eller firkant repræsenterer hhv. en kvinde eller en mand. De sorte figurer repræsenterer personer, der er syge, mens de hvide figurer repræsenterer raske personer.

Figurerne forbundet med en vandret streg har sammen fået børnene, som stregen fører ned til i den næste generation. Generationerne er angivet med romertal – her I, II og III.

I stamtræet i figur 1 har parret i generation I således fået en søn og en datter. Datteren har med en mand fået fem børn. Af dem er to drenge og en pige syge.

Figur 1. Stamtræ over nedarvning af en sygdom i en familie.

Stamtræer kan angive bærere

Indimellem viser stamtræer over recessiv nedarvning af sygdom desuden, hvem der bærer sygdommen – dvs., hvilke personer der både har den almindelige allel og sygdomsallelen. Bærerne er repræsenteret af en figur, der er halvt skraveret, som vist på figur 2.

Vær opmærksom på, at bærere kun indimellem angives på denne måde i stamtræer. Ofte er bærere markeret på samme måde som alle andre raske personer.

Figur 2. Stamtræ, der angiver både raske og syge individer samt individer, der bærer sygdommen.

Hvis et stamtræ indeholder halvt skraverede figurer, ved du med det samme, at stamtræet viser nedarvningen af en sygdom med recessiv arvegang. Det skyldes, at man ikke kan bære en dominant sygdomsallel uden selv at være syg.

Stamtræer for andre egenskaber

Stamtræet kan se ud på mange forskellige måder, hvis det ikke angiver nedarvningen af en sygdom. Stamtræets symboler og opbygning er dog altid, som vi gennemgik ovenfor.

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et stamtræ kan se ud for nedarvningen af hhv. mørk og lys pels hos en bestemt hunderace.

Figur 3. Nedarvning af pelsfarve hos hunde.

Analyse af stamtræer

Når du sidder med et stamtræ i Biologi eller Bioteknologi, skal du typisk selv vurdere, hvordan egenskaben i stamtræet nedarves. På næste side i kompendiet kan du læse om, hvordan du aflæser arvegangen i et stamtræ.