Genotype og fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Heterozygot og homozygot

Genotypen er en organismes sammensætning af alleler i et bestemt genpar. Organismer har enten en homozygot eller en heterozygot genotype mht. et bestemt genpar:

  • Homozygote organismer har to ens alleler for genet.
  • Heterozygote organismer har to forskellige alleler for genet.

Figuren herunder viser eksempler på heterozygote og homozygote genotyper hos en organisme. Forskellige alleler af samme gen er her angivet med hhv. små og store bogstaver. Organismen har to forskellige alleler af gen A og er derfor heterozygot for dette gen. Organismen har derimod ens alleler for gen B og C og er homozygot for disse gener.

Genotypen bestemmer fænotypen

Fænotypen er det fysiske udtryk af en organismes genotype. Organismens øjenfarve eller ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind