Genotype og fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Heterozygote og homozygote organismer

Sammensætningen af alleler i et genpar kaldes for en organismes genotype. Organismer har enten en homozygot eller en heterozygot genotype mht. et bestemt genpar:

  • Homozygote organismer har to ens alleler for genet.
  • Heterozygote organismer har to forskellige alleler for genet.

Figuren herunder viser eksempler på heterozygote og homozygote genotyper hos en organisme. Forskellige alleler af samme gen er angivet med hhv. små og store bogstaver. Organismen har to forskellige alleler af gen A og er derfor heterozygot for dette gen. Organismen har derimod ens alleler for gen B og C og er homozygot for disse gener.

Genotypen bestemmer fænotypen

Gener koder for protein, og heterozygote genpar koder der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind