Genotype og fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Heterozygote og homozygote organismer

Allelernes sammensætning i et genpar kaldes for en organismes genotype mht. genet. Når man ser på et bestemt genpar hos organismen, er de to alleler enten ens eller forskellige.

  • Homozygote organismer har to ens alleler for et bestemt gen.
  • Heterozygote organismer har to forskellige alleler for et bestemt gen.

Organismer har altså enten en homozygot eller en heterozygot genotype mht. et bestemt gen.

Figur 1 viser eksempler på heterozygote og homozygote genotyper hos en organisme. Her er forskellige alleler for samme gen angivet med hhv. små og store bogstaver. Organismen har to forskellige alleler af gen A og er derfor heterozygot for dette gen...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind