Begreber

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Arvegang

Et andet ord for dominansforhold eller nedarvning.

Autosom

Autosomerne er de kromosomer, der ikke er kønskromosomer.

Autosomal

En egenskab nedarves autosomalt, hvis genet for egenskaben sidder et sted på autosomerne.

Bærer

En bærer er en organisme, der er heterozygot for et gen med dominant/recessiv nedarvning. Man kan ikke se, om bærer...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind