Nedarvning i en stamtavle

Biologi C, B og A + Biotek A.

Når du sidder med et stamtræ over f.eks. en sygdoms forekomst i en slægt, kan du fastslå sygdommens arvegang ved at se på, hvordan sygdommen optræder i stamtræet. Her på siden gennemgår vi, hvordan du aflæser arvegang ud fra et stamtræ.…

...

Stamtræer viser typisk dominant/recessiv nedarvning

Stamtræer viser næsten altid arvegangen for gener med dominant/recessiv nedarvning.

Nogle gange vil du dog møde stamtræer over egenskaber med codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning. Du kan kende disse stamtræer på, at individerne kan have mere end to forskellige fænotyper. Fænotyperne kan f.eks. være "rask", "lidt syg" og "meget syg". Ved dominant/recessiv nedarvning er man enten helt rask eller helt syg. Du kan altså altid fastslå, at der er tale om codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning, hvis du ser på stamtræet og konstaterer, at der findes mere end to forskellige fænotyper. Du kan evt. læse denne side i kompendiet, hvis du er i tvivl om, hvordan du skelner mellem codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning.

Resten af siden handler om stamtræer over egenskaber med dominant/recessiv arvegang.…

...

Krydsninger viser arvegangen

Når du skal fastslå arvegangen for f.eks. en sygdom ud fra et stamtræ, er der to tommelfingerregler:

  • Hvis sygdommen kan springe en generation over (raske forældre kan få et sygt barn), nedarves sygdommen recessivt.
  • Hvis sygdommen optræder hyppigere hos mænd end hos kvinder, nedarves sygdommen sandsynligvis X-bundet recessivt.

Når du sidder med et stamtræ, skal du som det første kigge efter, om nogen af disse to forhold gør sig gældende. Derefter kan du fastslå arvegangen endeligt ved at se på, hvordan sygdommen nedarves fra foræl…

...

Diagram til bestemmelse af arvegang

Det er en rigtig god øvelse at fastslå arvegangen i et stamtræ på den måde, som vi netop har gjort i de to eksempler. Du bliver trænet i at opstille krydsningsskemaer og får efterhånden en god intuitiv fornemmelse af, hvordan nedarvning fungerer.

Stamtræer har dog nogle overordnede træk, som gør det muligt at aflæse arvegangen uden at opstille krydsningsskemaer. Vi har samlet disse informationer i nedenstående flowdiagram, som du kan bruge til at finde den sandsynlige arvegang for egenskaben i det stamtræ, du sidder med.…

...

Opgaver med stamtræer

Nu har vi gennemgået, hvordan du bestemmer arvegangen for en egenskab ud fra et stamtræ. Du kan med fordel øve dig i at bestemme arvegange i stamtræer både ved at opstille krydsningsskemaer og ved at bruge diagrammet i figur 2. Studienets Eksamensguide til opgaver om stamtræer giver dig en række opgaveeksempler på, hvordan du bestemmer arvegange ud fra stamtræer. Guiden viser også, hvordan du fastslår genotypen for forskellige personer i et stamtræ. Guiden er målrettet den skriftlige eksamen i Biologi A, men du kan sagtens bruge guiden til at øve dig i at løse opgaver om stamtræer, selv om du har Biologi C eller B eller Bioteknologi A.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind