Dominant/recessiv arvegang

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kan du læse om dominant/recessiv nedarvning af gener. Dominant/recessiv arvegang er den mest almindelige type arvegang at arbejde med i Biologi og Bioteknologi.

...

Hvad er dominant/recessiv arvegang?

Dominante gener forhindrer recessive gener i at komme til udtryk

Dominant/recessiv nedarvning indebærer, at en allel for et gen dominerer over en anden allel for genet. Man siger, at den ene allel er dominant, og den anden er recessiv. Det gælder, at:

  • dominante alleler kommer til udtryk i fænotypen.
  • recessive alleler kommer ikke til udtryk i fænotypen, medmindre organismen er homozygot for den recessive allel (dvs. organismen ikke har nogen dominant allel).

Arvegangen er autosomal eller kønsbunden

Gener med dominant/recessiv arvegang sidder på enten autosomerne eller kønskromosomerne. Læs om dominant/recessiv arvegang for gener på hhv. autosomerne og kønskromosomerne på næste side.

Dominant/recessiv nedarvning er almindelig

Dominant/recessiv nedarvning er den type dominansforhold, du oftest kommer til at a…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind