Dominant/recessiv nedarvning

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Det mest almindelige dominansforhold

Dominant/recessiv nedarvning indebærer, at én allel for et gen dominerer over en anden allel for genet. Man siger, at den ene allel er dominant, og den anden er recessiv.

  • Dominante alleler kommer til udtryk i fænotypen.
  • Recessive alleler kommer ikke til udtryk i fænotypen, medmindre organismen er homozygot for den recessive allel (dvs. organismen ikke har nogen dominant allel).

Dominant/recessiv nedarvning er den type dominansforhold, du oftest kommer til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi.…

...

Kønsbunden nedarvning

Nu har vi set, hvordan genotypen bestemmer fænotypen ved dominant/recessiv nedarvning, hvis der er tale om gener på autosomerne. Sammenhængen er en smule anderledes, hvis genet sidder på et kønskromosom – dvs., hvis egenskaben er kønsbundet

Som eksempel kan vi tage genet for øjenfarven hos bananfluer, som befinder sig på X-kromosomet. Her koder den dominante allel XR for rød øjenfarve, og den recessive allel Xr koder for hvid øjenfarve. Bananfluer kan have de genotyper og tilhørende fænotyper, som er vist på figur 2. Læg mærke til, at hannernes fænotype bestemmes af kun ét…

...

Dominant/recessiv nedarvning og proteinmængde

Nu vil vi kort opridse, hvorfor dominant/recessiv nedarvning er et dominansforhold, du meget tit støder på i undervisningen og opgaver.

Forskellige alleler af et gen koder for forskellige versioner af et protein. I mange tilfælde findes dog kun én bestemt version af proteinet, der fungerer i organismen. Det skyldes, at et protein skal have en helt bestemt opbygning for at binde til andre stoffer og udføre opgaver i en celle eller organisme. Derfor findes der ofte kun én funktionel allel for et bestemt gen. Vi kan kalde den funktionelle allel R.

Hvis en organi…

...

Opgaver om genotyper og fænotyper

Hvis du vil øve dig i at fastslå sammenhængen mellem en organismes genotype og fænotype ved dominant/recessiv nedarvning, kan du finde opgaveeksempler og løsningsvejledninger i vores Eksamensguide. Eksamensguiden er baseret på de opgaver, du kan møde, hvis du skal til skriftlig eksamen i Biologi A. Hvis du har Bioteknologi eller Biologi på C- eller B-niveau, kan du dog sagtens bruge guiden til at øve dig i at løse opgaver om sammenhængen mellem genotype og fænotype.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind