Dominante og recessive gener

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Hvad er dominante og recessive gener?

Dominant/recessiv nedarvning indebærer, at én allel for et gen dominerer over en anden allel for genet. Man siger, at den ene allel er dominant, og den anden er recessiv. Det gælder, at:

  • dominante alleler kommer til udtryk i fænotypen.
  • recessive alleler kommer ikke til udtryk i fænotypen, medmindre organismen er homozygot for den recessive allel (dvs. organismen ikke har nogen dominant allel).

Dominant/recessiv nedarvning er den type dominansforhold, du oftest kommer til at arbejde med i Biologi eller Bioteknologi. 

Gener med dominant/recessiv nedarvning kommer til udtryk som vist herunder, afhængig af om generne findes på autosomerne eller kønskromosomerne.

...

Eksempel: Autosomal nedarvning

Blomsterfarven hos ærteplanter er et eksempel på en egenskab med dominant/recessiv nedarvning. Genet for blomsterfarven findes et sted på autosomerne. Den dominante allel R giver rød blomsterfarve, og den recessive allel r giver hvid blomsterfarve. Ærteplanterne kan have genotyperne RR, Rr og rr mht. deres blo…

...

Eksempel: Kønsbunden nedarvning

Øjenfarven hos bananfluer er også en egenskab, der nedarves dominant/recessivt. Genet for øjenfarven sidder dog i dette tilfælde på X-kromosomet, dvs., at egenskaben nedarves kønsbundet. Den dominante…

...

Derfor er dominant/recessiv nedarvning almindelig

En dominant og en recessiv allel koder for to forskellige udgaver af et protein. Ofte er kun den ene udgave af proteinet funktionel i organismen, fordi proteiner skal have en helt bestemt opbygning for at fungere. En organisme har dog ikke altid brug for to alleler for funktionelt protein for at fungere normalt. En organisme med kun én funktionel allel (heterozygot) kan ofte danne så meget funktionelt protein, at organismen har samme fænotype som en organisme med to funktionelle alleler (homozygot dominant). Kun organismer med to ikke-funktionelle allel…

...

Opgaver om genotyper og fænotyper

Længere fremme i kompendiet finder du vores vejledning til at løse opgaver om genotyper og fænotyper ved dominant/recessiv nedarvning.…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind