Noter

Biologi C, B og A + Biotek A.

Nedarvning er læren om, hvordan egenskaber bestemmes af gener, og hvordan gener går i arv fra forældre til afkom.

Gener og kromosomer

  • Et gen er et udsnit af en DNA-streng, som koder for, hvordan et bestemt protein skal opbygges. Proteiner styrer, hvordan levende organismer er opbygget, og hvilke processer der foregår i organismerne. Gener styrer derfor levende organismers opbygning og funktion.
  • DNA-strengen indeholder fire forskellige baser (A, T, C og G). Basernes rækkefølge i et gen udgør den genetiske kode og bestemmer proteinets opbygning.
  • DNA'et er samlet i kromosomer. Kromosomerne optræder i kromosompar, fordi vi arver ét kromosom fra hver forælder. Vi har altså to udgaver af alle vores kromosomer.
  • Mennesker har 23 kromosompar. 22 af kromosomparrene er autosomer, som har samme struktur hos mænd og kvinder. Det sidste kromosompar er kønskromosomer . Kvinder har to X-kromosomer som kønskromosomer. Mænd har et X- og et Y-kromosom som kønskromosomer.
  • Kromosomer med samme struktur kaldes homologe kromosomer. De homologe kromosomer er kromosomerne i samme kromosompar. X- og Y-kromosomerne hos mænd er undtagelser, da disse kromosomer ikke har samme opbygning og derfor ikke er homo
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind