Dominansforhold

Biologi C, B og A + Biotek A.

De to alleler i en organismes genotype kan tilsammen bestemme fænotypen på forskellige måder. Det skyldes, at gener har forskellige dominansforhold.

  1. Dominante og recessive gener indebærer, at kun den mest dominante allel i genotypen kommer til udtryk i fænotypen.
  2. Codominans og ufuldstændig dominans indebærer, at begge alleler i genotypen kommer til udtryk i fænotypen.
  3. Epistasi indebærer, at ét genpar bestemmer, om et andet genpar skal komme til udtryk.