Dominansforhold

Biologi C, B og A + Biotek A.

Mennesker (og de fleste andre dyr og planter) har to kopier af deres gener – kaldet to alleler. Allelerne i et genpar er enten ens eller forskellige. De to alleler bestemmer tilsammen en bestemt fysisk egenskab hos organismen. Allelerne i et genpar bestemmer f.eks. menneskers øjenfarve eller blodtype. Man siger, at organismens genotype bestemmer dens fænotype.

De to alleler i et genpar kommer dog ikke altid lige meget til udtryk i fænotypen. Det skyldes, at allelerne har et indbyrdes dominansforhold. Dominansforholdet kan f.eks. betyde, at kun den ene allel i genotypen kommer til udtryk i fænotypen, eller at begge alleler kommer lige meget til udtryk. På de næste sider her i kompendiet kan du læse om de typer af dominansforhold, som du skal kende i Biologi eller Bioteknologi:

  1. Dominant/recessiv nedarvning
  2. Codominans og ufuldstændig dominans
  3. Epistasi