Epistasi

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Epistasi: Et genpar dækker over et andet

Epistasi betyder, at et genpars fænotype dækker over et andet genpars fænotype. Derved kommer det andet genpar kun til udtryk, hvis det første genpar tillader det.

Der findes mange forskellige varianter af epistasi. Fælles for dem alle er dog, at en organismes fænotype altid bestemmes af mere end ét genpar. På den måde kan du kende epistasi fra både dominant/recessiv nedarvning, ufuldstændig dominans og codominans.…

...

Epistasi hos labradorhunde

Et klassisk eksempel på epistasi fra både lærebøger og eksamensopgaver er, at genet B hos labradorhunde bestemmer, om hundene er brune eller sorte. Hunde med mindst én udgave af den dominante allel B er sorte, mens hunde med genotypen bb er brune. Dog har et andet gen, M, mul…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind