Codominans og ufuldstændig dominans

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Begge alleler kommer til udtryk

Codominans og ufuldstændig dominans er to typer dominansforhold, hvor begge alleler i et genpar kommer til udtryk i fænotypen. Codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning adskiller sig på den måde fra dominant/recessiv nedarvning, hvor en dominant allel kan skjule tilstedeværelsen af en recessiv allel.

...

Ufuldstændig dominans: Allelernes udtryk blandes

Ufuldstændig dominans indebærer, at ingen af …

...

Codominans: Begge alleler udtrykkes fuldt

Codominans indebærer, at begge alleler i et genpar kommer fuldt til udtryk. Et heterozygot individ har derfor typisk en fænotype, der er en kombinati…

...

Navngivning af allelerne

Eksemplerne ovenfor viser, hvordan man navngiver allelerne ved codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning. Begge alleler navngives med et stort bogstav, der symboliserer egenskaben, som genet koder for (f.eks. F for farve). Bogstavet efterfølges af en andet stort bogstav skrevet med hævet skrift. Det hævede bogstav angiver den fænotype, som hver allel koder for (f.eks. R fo…

...

Ufuldstændig dominans eller codominans?

Det er tit svært at fastslå, om et bestemt gen optræder med ufuldstændigt dominant eller codominant dominansforhold.

Mange sygdomme indebærer f.eks., at den ene homozygote genotype giver en rask fænotype, den anden homozygote genotype giver en syg fænotype, og den heterozygote genotype giver en fænotype med mildere sygdomssymptomer. Her kan man ikke altid sige, om syg…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind