Codominans og ufuldstændig dominans

Biologi C, B og A + Biotek A.…

...

Begge alleler kommer til udtryk

Codominans og ufuldstændig dominans er to typer nedarvning, hvor begge alleler i et genpar kommer til udtryk i fænotypen. Codominans og ufuldstændig dominans adskiller sig på den måde fra dominant/recessiv nedarvning, hvor den dominante allel kan skjule tilstedeværelsen af en recessiv allel.…

...

Heterozygoten har sin egen fænotype

Du kan altid se et individs genotype direkte ud fra fænotypen ved ufuldstændig dominans eller codominans. Det skyldes, at heterozygoten har sin egen fænotype.

Der er dog forskel på, hvordan allelerne kommer til udtryk i fænotypen ved ufuldstændig dominans og codominans. Herunder gennemgår vi forskellene på de to typer nedarvning.…

...

Ufuldstændig dominans: Tre grader af en fænotype

Når gener nedarves ufuldstændigt dominant, er den heterozygote fænotype en mindre kraftig version af én af de homozygote fænotyper.

Ufuldstændig dominans optræder f.eks. i forbindelse med blomsterfarven hos planten løvemund. Her koder allelen FR for rød blomsterfarve, mens allele…

...

Codominans: Tre forskellige fænotyper

Når et gen optræder med codominante alleler, produceres funktionelt protein ud fra begge alleler i genparret. Begge alleler kommer altså lige meget til udtryk hos individet. Et heterozygot individ har derfor en fænotype, der er en kombination af de to homozygote fæ…

...

Ufuldstændig dominans eller codominans?

Du kan ikke altid sige med sikkerhed, om et bestemt gen optræder med ufuldstændigt dominante eller codominante alleler.

F.eks. kan man forestille sig, at der findes tre fænotyper for blomsterne hos en bestemt plante: rød, lyserød og hvid. Her er det muligt, at plantearten er i stand til at producere både rødt og hvidt farvestof. Planter med røde eller hvide blomster p…

...

Opgaver om codominans og ufuldstændig dominans

Du kan bruge vores Eksamensguide om ufuldstændig dominans og codominans, hvis du vil øve dig i at løse opgaver om codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning. Eksamensguiden tager udgangspunkt i eksamensopgaver fra skriftlig Biologi A. Du kan dog sagtens bruge guiden til at øve dig i at løse opgaver om codominans og ufuldstændig dominans, hvis du har Biologi C eller B eller Bioteknologi A.…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind