Nedarvning

Biologi C, B og A + Biotek A.

Nedarvning er det område af Biologi, der handler om, hvordan egenskaber går i arv fra forældre til afkom. Dette kompendium gennemgår, hvad du skal vide om nedarvning på Biologi C, B eller A samt Bioteknologi A.

Du kan bl.a. læse om, hvad gener er, og hvordan gener bestemmer en organismes fysiske egenskaber (dvs. organismens fænotype). Vi gennemgår også, hvad Mendels love indebærer, og hvordan du opstiller krydsningsskemaer og stamtavler

Sidst i kompendiet finder du vores hjælp til at løse opgaver om nedarvning. Opgaverne er baseret på tidligere eksamensopgaver i Biologi A, men du kan også bruge opgaverne til at øve dig på emnet, selvom du har Biotek eller Biologi C eller B.

Her kan du se en liste over de emner, kompendiet gennemgår:

 1. Gener, kromosomer og alleler
 2. Genotype og fænotype
 3. Dominant/recessiv nedarvning
 4. Codominans og ufuldstændig dominans
 5. Epistasi
 6. Mendels 1. lov og krydsningsskemaer
 7. Mendels 2. lov og to-gens nedarvning
 8. Stamtavler
 9. Nedarvning i en stamtavle
 10. Noter
 11. Opgaver om nedarvning

Her kan du se et uddrag fra siden om krydsningsskemaer:

Et krydsningsskema viser afkommets mulige genotyper mht. et bestemt gen, når du kender forældrenes genotyper.

Lad os tage udgangspunkt i et konkret eksempel. Vi ser på nedarvning af et gen, der bestemmer blomsterfarven hos en bestemt plante. Genet optræder med den dominante allel R, der koder for rød blomsterfarve, og den recessive allel r, der koder for hvid blomsterfarve.

Lad os nu sige, at vi ser på to forældreindivider, der tilhører rene linjer af planter med hhv. røde og hvide blomster. Rene linjer af organismer har haft den samme fænotype for et bestemt træk gennem flere generationer. Derfor ved man, at organismerne er homozygote for det gen, der bestemmer trækket. Du vil ofte se, at man bruger rene linjer af organismer som udgangspunkt for krydsninger, da man med sikkerhed kender disse organismers genotype på forhånd. Her ved vi eksempelvis, at forældreplanten med røde blomster har genotypen RR, og forældreplanten med hvide blomster har genotypen rr.

Når du opstiller krydsningsskemaer, kaldes forældreindividernes generation for P-generationen. Herunder gennemgår vi, hvordan du opstiller et krydsningsskema for de to individer i P-generationen.

Krydsning i P-generationen

Når du skal opstille et krydsningsskema for to individer, skal du...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nedarvning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.