Hjælp til Matematik

Her finder du hjælp til matematik, uanset om du har matematik på A-, B- eller C-niveau på STX, HF, HTX eller HHX.

Du kan fx:

Afleveringer og andre skriftlige opgaver

Hvis du har brug for hjælp til at løse en opgave, så anbefaler vi, at du kigger i vejledningen til opgaver med hjælpemidler, hvor vi trin-for-trin forklarer, hvordan du kan løse forskellige typer af matematikopgaver.

Vejledningen kan fx bruges, når du skal lave afleveringer. Du kan også bruge den til at løse opgaver fra gamle eksamenssæt, da den indeholder metoder til at løse rigtig mange af de typer af opgaver, der oftest bliver stillet i delprøven med hjælpemidler. Vil du se, om din besvarelse af en gammel eksamensopgave er korrekt, så kan du kigge i vores besvarelser af opgaver fra tidligere stillede eksamenssæt.

Du kan også få hjælp til større skriftlige opgaver, fx SRO, SRP og SSO.

CAS-værktøjer

Når du løser opgaver, er det en stor fordel at kunne udnytte de muligheder, som et CAS-værktøj giver. I vores vejledninger til CAS-værktøjerne WordMat, Maple™TI-Nspire™ og GeoGebra giver vi dig en grundig introduktion til de fire værktøjer.

Skriftlig eksamen, terminsprøver og årsprøver

Den skriftlige eksamen består af en prøve, hvor du må bruge alle hjælpemidler, og typisk også en prøve, hvor du ikke må bruge hjælpemidler. I vores vejledning til skriftlig eksamen, kan du læse, om din eksamen består af én eller to prøver, og få hjælp til hvordan du kan strukturere din besvarelse og disponere din tid.

En stor del af opgaverne i delprøven med hjælpemidler vil formentlig være typeopgaver, der ligner gamle eksamensopgaver og kan løses på samme måde som de gamle opgaver. I vores vejledning til opgaver med hjælpemidler beskriver vi, hvordan du kan genkende og løse typeopgaver.

Vejledningerne til skriftlig eksamen og opgaver med hjælpemidler kan også bruges, hvis du skal til årsprøve eller terminsprøve.

Mundtlig eksamen

Du skal måske op til mundtlig eksamen i matematik, uanset om du har matematik på A-, B- eller C-niveau. I vores vejledning til mundtlig eksamen beskriver vi, hvordan eksamen foregår. Vi giver dig også gode råd om, hvordan du kan forberede dig inden eksamen, samt hvordan du kan disponere din tid både inden eksamen, under forberedelsen og til selve eksamen. Vores kompendier hjælper dig desuden, når du skal læse op til eksamen.