[37]

Matematik A STX uden hjælpemidler

Her kan du få hjælp til at løse nogle af de typer af opgaver, der typisk indgår i Delprøve 1 i den skriftlige eksamen i Matematik A på STX.

Vi har også lavet vejledninger til STX B, HF B, HF C og HHX A.

Du må bruge den centralt stillede formelsamling til at løse opgaverne i Delprøve 1.

Vi har kategoriseret opgaverne i tidligere stillede eksamenssæt, og kategoriseringen har vist, at der er nogle typer af opgaver, der har optrådt forholdsvis ofte i eksamenssættene. Her gennemgår vi, hvordan disse typer af opgaver kan løses.

Hver vejledning indeholder:

 • hjælp til at genkende en bestemt opgavetype
 • eksempler på opgaveformuleringer
 • en metode til at løse opgavetypen
 • mindst ét eksempel på en opgave med vores løsning
 • opgaver, du kan øve dig på.

På siden Nyttig viden har vi samlet nogle informationer, der ikke står explicit i formelsamlingen, men som du alligevel kan få brug for, når du løser opgaver.

Struktur

Vi har opdelt vejledningerne efter emne:

Her får du et uddrag af vejledningen Bestem ligning for tangent vha. differentialligning:

1. Aflæs koordinater til punkt

Du får oplyst, at grafen for funktionen f går gennem et punkt P(x0,y0), hvilket betyder at f(x0) = y0. Hvis grafen for f fx går gennem punktet P(2,3), så er f(2) = 3.

Aflæs koordinatsættet til punktet P(x0,y0) i opgaveformuleringen og "oversæt" koordinaterne til funktionsværdien f(x0) = y0.

2. Bestem differentialkvotienten f '(x₀)

Du skal benytte differentialligningen til at bestemme differentialkvotienten.

Da f er en løsning til differentialligningen, så opfylder f differentialligningen. Hvis fx f opfylder differentialligningen y' = 2 · y · (8 - y), så er

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik A STX uden hjælpemidler

[37]
Bedømmelser
 • 26-04-2023
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg oplever, at når jeg bliver henvist til øveopgaverne, så er det ikke hele opgaven, der er angivet. Oftest er det udelukkende fx. "Bestem a og b", men funktionen er ikke angivet, hvormed opgaven er en anelse besværlig at lave. Eller er jeg meget tilfreds med webbogen. Den giver et godt overblik over de forskellige emner og opgave. Jeg føler mig meget mere sikker nu, når jeg har gennemgået det meste af den.
 • 21-05-2023
  Givet af 3.g'er på STX
  Synes der mangler lidt ting, men eller rigtig brugbar til at få et overblik.
 • 22-02-2024
  rigtig god
 • 27-05-2024
  Givet af 3.g'er på STX