Parameterfremstilling og areal

Parameterfremstilling for ellipse

Sætning. Ellipsens parameterfremstilling.

Ellipsen med centrum i C(0,0), den halve storakse a og den halve lilleakse b er givet ved parameterfremstillingen

\binom{x}{y} = \binom{a \cdot \cos(t)}{b \cdot \sin(t)}, \quad 0 \leq t < 2\pi

Eksempel: Bestem en parameterfremstilling

En ellipse har centrum i C(0,0) og halvakserne a = 6 og b = 4. Vi vil bestemme en parameterfremstilling for ellipsen.

Vi bestemmer en parameterfremstilling for ellipsen ved at sætte a = 6 og b = 4 ind i parameterfremstillingen i ovenstående sætning:

\binom{x}{y} = \binom{6 \cdot \cos(t)}{4 \cdot \sin(t)}, \quad 0 \leq t < 2\pi

Eksempel: Aflæs ellipsens halvakser, og bestem en ligning

En ellipse med centrum i C(0,0) er givet ved parameterfremstillingen

\binom{x}{y} = \binom{5 \cdot \cos(t)}{3 \cdot \sin(t)}, \quad 0 \leq t < 2\pi

Vi vil bestemme ellipsens halvakser og en ligning for ellipsen på normalform.

Vi aflæser i parameterfremstillingen, at ellipsens halve storakse er a = 5, og a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind