Brændpunkt, ledelinje, ligning og parameterfremstilling

Parabel, brændpunkt og ledelinje

Vi kender parabler som grafer for andengradspolynomier, men vi kan også definere parabler ud fra deres geometriske egenskaber: En parabel er en mængde af punkter, der alle opfylder, at afstanden til et bestemt punkt F er den samme som til en bestemt linje l. Punktet F kaldes for brændpunktet, mens linjen l kaldes for ledelinjen.

Definition. Parabel.

Parablen med brændpunkt F og ledelinje l er punkterne, der har samme afstand til F som til l.

Ovenstående definition fortæller, at ethvert punkt P på en parabel opfylder, at

|PF| = dist(P,l)

Når vi taler om punkternes afstand til ledelinjen, så mener vi den korteste afstand, dvs. den vinkelrette afstand fra punktet til linjen.

Når en parabel er graf for et andengradspolynomium, så vender parablens ben enten opad eller nedad. Der findes også parabler, der vender på andre måder,...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind