Hvad er keglesnit?

Cirkler, ellipser, parabler og hyperbler er keglesnit

1: Cirkel, 2: Ellipse, 3: Parabel, 4: Hyperbel. Photo by JensVyff / CC BY-SA 4.0

Keglesnit er en fællesbetegnelse for de kurver, der fremkommer, når overfladen af en "dobbelt-kegle" snittes med en plan. Kurverne kan opdeles i fire kategorier: Cirkler, ellipser, parabler og hyperbler. Du kan se et eksempel på hver af de fire typer af kurver på figurerne herover. Figur 1 viser en cirkel, figur 2 en ellipse, figur 3 en parabel og figur 4 en hyperbel.

Bemærk, at cirkler, ellipser og parabler fremkommer ved at snitte én af keglerne med en plan. Hyperbler består af to dele og fremkommer ved at snitte begge kegler med en plan.

Cirkler og parabler har du allerede mødt tidligere i undervisningen. Cirkler har du arbejdet med i forløb om geometri, og parabler kender vi som graferne for andengradspolynomier. I dette kompendium ser vi på, hvordan cirkler og parabler kan beskrives som keg...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind