Keglesnit - STX A 2022 og 2023

Her kan du få hjælp til at arbejde med det forberedelsesmateriale til Matematik A på STX, som bruges i 2022 og 2023. Forberedelsesmaterialet handler om keglesnit.

Forberedelsesmaterialet skal bruges til eksamen i maj, august og december 2022 og 2023.

Først i kompendiet finder du en gennemgang af relevante definitioner, begreber, sætninger og eksempler om cirkler, ellipser og parabler.

Derefter finder du vores vejledende besvarelser til opgaverne i forberedelsesmateralet.

Sidst i kompendiet finder du vores opgaver, som vi har lavet, så de minder om de opgaver, der indgår i forberedelsesmaterialet. Du kan fx bruge de opgaver, som vi har lavet, hvis du gerne vil forberede dig på den skriftlige eksamen ved at løse flere opgaver end dem, der indgår i forberedelsesmaterialet. 

Indhold

Her får du et uddrag fra opgave 1c på siden Opgave 1 - 6:

Vi omskriver cirklens ligning fra b):

(x - 1)2 + (y - 3)2 = 52
Udtrykket udvides vha. CAS-værktøjet WordMat.
y2 - 6 · y + x2 - 2 · x + 10 = 25
 

Vi trækker 25 fra på begge sider af lighedstegnet og bytter om på rækkefølgen af leddene. Derved får vi:

x2 + y2 - 2x - 6y - 15 = 0

Den generelle andengradsligning i to variable er på formen

Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0

Vi aflæser, at i cirklens ligning...

Her får du et uddrag fra opgave 12a på siden Opgave 7 - 12:

Vi får oplyst, at en parabel med en ligning på formen y = a · x2 har brændpunkt i F(0,2), og at ledelinjen l er givet ved ligningen y = -2.

Vi lader P(x,y) være et punkt på parablen. Projektionen af P på ledelinjen kalder vi Q. Da ledelinjen er givet ved ligningen y = -2, så har punkt Q koordinaterne Q(x,-2).

Da punktet P ligger på parablen, så er afstanden fra P til F den samme som afstanden fra P til Q:

|FP| = |QP|

Vi bruger afstandsformlen til at omskrive ligningen:

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Keglesnit - STX A 2022 og 2023

[3]
Bedømmelser
  • 15-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 14-03-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 04-05-2022
    Givet af HF-elev på 2. år