Problemstilling

Her får du hjælp til at finde en god problemstilling til din eksamensopgave i Idéhistorie.

Hvad er en problemstilling?

En problemstilling er kort sagt et spørgsmål, du gerne vil undersøge i forhold til dit emne. I Idéhistorie kan problemstillinger både være empiriske spørgsmål og teoretiske spørgsmål.

For at tage de empiriske spørgsmål først, så handler de om at undersøge noget i ’den virkelige verden’ med fagets metoder. Det kan fx være stress forstået gennem eksistentialismen, samspillet mellem teknologi- og samfundsudvikling eller etiske holdninger til abort. 

Ser vi på de teoretiske spørgsmål, så handler de om fagets forskellige tilgange og metoder. Det kan fx være forskellen på to teorier om teknologiudvikling, to etiske positioner eller skellet mellem historieskabt og historieskabende.

Generelt bliver problemstillingerne lettest at arbejde med, hvis du har et empirisk grundlag. Altså en form for case, du kan undersøge i din opgave. På samme måde skal du gerne have nogle begreber, som du kan anvende i din analyse.

Eksempel på problemstilling

Problemstillingerne kan være af meget forskellig art, med som nævnt under afsnittet om emne, så er det bedst, hvis du kan finde en problemstilling, som berører fagets tre grunddele: noget historisk, noget teknologihistorisk og noget idéhistorisk. Her er et eksempel:

Havde de sociale medier en rolle i, at den 21årige dansker Victor Kristensen tilsluttede sig og døde for ISIS?

Det historiske element kan komme frem i redegørelsen, hvor du kort redegør for historien bag Islamisk Stat.

Det empiriske materiale eller din case kan så undersøges gennem nyhedsartikler og TV2-dokumentaren ”Victors hellige krig - fra højskoleelev til hellig kriger”. Her kan du fx lave en analyse af udvalgte dele af dokumentaren.

Det ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind