Forarbejdet til eksamensopgaven

Du skal skrive din eksamensopgave i Idéhistorie B i slutningen af undervisningsforløbet. Her vil din lærer sørge for, at der bliver lavet en introduktion til opgaven, og læreren vil også vejlede dig i dine valg og dit arbejde.

På de kommende sider går vi tæt på, hvordan du kan vælge et godt emne og opstille en relevant problemstilling. Vi ser også på, hvordan du kan finde relevante materialer og vælge relevante metoder.

Du vil også få gode råd om at bruge din lærer som vejleder og om at skrive opgaven som gruppeopgave eller alene.

Der vil være sat mindst 10 undervisningstimer af til at skrive. Men skal du lave en god opgave, skal du også forvente at bruge noget tid hjemme.