Eksempel på eksamensopgave

Her finder du et eksempel på, hvordan en eksamensopgave i Idéhistorie kan se ud. Eksemplet er udarbejdet af redaktionen på Studienet. Det giver dig en idé om, hvordan du kan bygge din egen eksamensopgave op, og hvordan du skal skrive de enkelte afsnit. 

Eksemplet er på lige under 9 normalsider. Det er omfanget for en opgave, skrevet af en gruppe på to personer. Skriver du alene, vil du have 6 sider til rådighed. Mens en gruppe på tre vil have 12 sider. 

Titel: Etik og klima

Indledning

Klimaforskningen er enig om, at menneskeskabte klimaforandringer i de kommende århundreder vil skabe store konsekvenser for vores planet. Drivhuseffekten vil gøre vejret mere ekstremt. Vi vil se tørke, skovbrande, vandmangel, dårlig høst og en afsmeltning af isdække på bjerge og polerne, som vil lede til store oversvømmelser og gøre store landområder ubeboelige. Dette vil drive mennesker på flugt, mens planter og dyrearter vil uddø i stort antal (Sønderis 2020) (Jensen 2020).

Det kniber imidlertid med politisk handling, selvom der er stærke stemmer i klimadebatten på globalt plan, som kræver det. En af disse stemmer tilhører den svenske skoleelev Greta Thunberg, som er blevet bannerfører for et krav om umiddelbar handling. En anden markant stemme i debatten er Bjørn Lomborg. Han mener, at bekæmpelse af klimaforandringer ikke kan svare sig i forhold til udbyttet, og ser hellere midlerne anvendt på andre globale problemstillinger.

Debatten om klimaet har imidlertid også en teknologisk dimension, idet det vil kræve både teknologisk omstilling og innovation, hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Dette leder til opgavens hovedspørgsmål:

Hvilken betydning har etiske og teknologiske aspekter for viljen til at bekæmpe klimaforandringer?

Vi vil besvare spørgsmålet ved kort at redegøre centrale positioner i klimadebatten, samt for grundideerne i nytte- og teknologietik. Derefter vil vi analysere og sammenligne den etiske argumentation hos Greta Thunberg og Bjørn Lomborg. Til slut vil vi diskutere de teknologiske og etiske udfordringer i at bekæmpe klimaforandringer.

I etikken er især ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind