Opbygning

Her får du hjælp til at bygge din eksamensopgave i Idéhistorie op. De næste sider følger dig gennem din skriveproces og opgavens forskellige dele trin for trin. Vejledningen kan du bruge fra begyndelse til slutning, eller du kan gå ind på specifikke dele af opgaven, som du gerne vil have hjælp til.

Hvilke afsnit skal med i din opgave?

Du skal bygge din opgave op med disse afsnit:

  • Indledningen fører dine læsere ind i din opgave ved at præsentere emnet, problemstillingen og din fremgangsmåde. (0,5 side) 
  • Redegørelsen rummer grundlæggende viden om de spørgsmål eller metoder, du arbejder med. (1 side)
  • Analysen rummer din opgaves undersøgelse. Her skal du anvende faglige metoder på opgavens materialer eller kilder. (2,5 side)
  • Diskussionen eller vurderingen bruger din redegørelse og analyse til at skabe ny viden om problemstillingen. (1,5 side)
  • Konklusionen samler op på opgaven og besvarer din problemstilling. (0,5 side)
  • Litteraturlisten angiver alle dine kilder til arbejdet (tæller ikke med i sidetal)

Selvom afsnittene skal følge denne opbygning af opgaven, så behøver du ikke begynde med indledningen og slutte med konklusionen. Ofte kan det være en fordel af skrive afsnittene i en anden rækkefølge.

Vi har sat nogle anbefalinger på til omfanget af de enkelte afsnit. Det kan variere fra opgave til opgave, men generelt er det en god idé at bruge flest kræfter på analyse og diskussion. Det er nemlig her, du for alvor kan vise din faglighed. Sidetallene er baseret på en individuel opgave på 6 sider. Er I to kan i lægge 50% til, er i tre er det 100%.