Eksempler

Det er ofte lettere at lære, når du har et konkret eksempel at kigge på. På de følgende sider giver vi dig en lang række konkrete eksempler på, hvordan en analyserende artikel kan se ud. 

Vores eksempelopgaver bygger på virkelige opgaveformuleringer fra STX og HF og dækker både skønlitteratur, sagprosa og mediemateriale. Alle opgaverne er skrevet af Studienets eksperter. Du kan både se opgaveformuleringen og læse opgavebesvarelsen i sin helhed. Derudover kan du læse de forklaringer, vi har lavet til hver opgavedel. 

Eksempelopgaverne kan hjælpe dig til at blive bedre på mange måder. Synes du fx, at opgaver med mediemateriale er svære, kan du kigge særligt på eksemplerne med medietekster. Har du brug for at forstå, hvordan fortolkningsdelen kan se ud i en opgave, kan du nærstudere vores fortolkningsdele og læse vores forklaringer. Du kan også se, hvordan du skriver fængende indledninger eller bevarer en rød tråd i opgaven.

STX og HF har de samme krav til den analyserende artikel. Derfor kan du bruge webbogen, uanset om du går på STX eller HF.

Få hjælp til konkrete opgaver på Studienet.dk

På Studienet.dk kan du også finde hjælp til mange af de opgaver og tekster, der tidligere har indgået i et eksamenssæt, og som du ofte får for som aflevering i Dansk. De kaldes opgavehjælp eller analysehjælp og er skrevet af Studienets redaktion, som består af erfarne danskundervisere. Du kan søge efter opgavernes og teksternes titler i søgefeltet øverst på siden.