Perspektivering

Perspektiveringen sætter teksten i relation til noget

Mange opgaveformuleringer beder dig slutte af med en perspektivering. Det er ofte (men ikke altid) i opgaver, der handler om analyse af skønlitteratur.

Perspektiveringen er opgavens sidste overbygning; her skal du vise, at du kan sætte dit tekstmateriale ind i en større sammenhæng, fx samfundsmæssigt, litteraturhistorisk eller tematisk. Nogle opgaveformuleringer er meget specifikke og giver dig fx en bestemt tekst, du skal perspektivere til. Andre er mere åbne og overlader opgaven med at vælge tekst, periode eller lignende til dig. Det stiller krav til, at du har fulgt med i timerne og har en bred danskfaglig viden.

Hent inspiration i dine noter fra timerne eller i et litteraturhistorisk opslagsværk. Pas på, dit sprog ikke “tager farve” fra opslagsværkerne; brug dine egne ord.

Hvis du skal perspektivere til tekster, er det typisk nok at perspektivere til én tekst. Der kan dog af og til være situationer, hvor perspektivering til flere tekster giver et bedre resultat. Det afhænger af opgaven og teksterne.

Eksempel på perspektivering

Du kan se konkrete eksempler på gode perspektiveringsafsnit i flere af webbogens eksempelopgaver. Fx opgaverne om noveller eller opgaven om reklamer. Alle webbogens opgaver er skrevet af erfarne danskundervisere....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind