Analytical essay i Engelsk

Hvad er forskellen på analyserende artikel og analytical essay? Du kan blive klogere på forskelle og ligheder mellem de to opgavegenrer fra Dansk og Engelsk her.

På STX findes opgavegenren analytical essay i Engelsk, mens den på HF hedder short analytical essay

Begge svarer nogenlunde til opgavegenren analyserende artikel i Dansk på STX og HF. De to engelskopgaver handler nemlig også om at analysere en tekst og er opbygget omkring en indledning, en hoveddel og en afslutning. Fordi tekstanalyse er omdrejningspunktet i alle tre genrer, kan du bruge meget af det, du lærer af at skrive analyserende artikler, i dine analytical essays og omvendt. Fx er personkarakteristik, analyse af appelformer og citatteknik det samme på tværs af fagene.

Der er naturligvis også nogle forskelle. Generelt er kravene til indhold størst i analyserende artikel, mens kravene til sprog er størst i (short) analytical essay. Det hænger sammen med, at Engelsk er et fremmedsprog. 

Du forventes altså at gå mere i dybden i en analyserende artikel. Det understreges også af to faktorer: Dels er opgaveinstruksen mere detaljeret end den til engelskopgaverne, og dels må du skrive en længere opgave end i Engelsk. 

Har du brug for hjælp til engelskopgaverne, kan du læse vores vejledning til short analytical essay (HF) og til analytical essay (STX).