3. Skriv hoveddelen

Hoveddelen i din analyserende artikel kan bestå af opgavedelene analyse, fortolkning, sammenligning, vurdering og perspektivering. Dermed udgør hoveddelen klart den største andel af din opgave. Her guider vi dig til at skrive den vigtige opgavedel. …

...

Analyse

Analysen er den del af opgaven, hvor du er allermest tekstnær. Det er her, du har næsen nede i teksten og undersøger, hvad bestemte citater eller klip siger om det overordnede emne. De pointer, du når frem til, udgør et fundament, som du bagefter bygger ovenpå i din fortolkning og evt. perspektivering. Analysen skal fastslå:

  • Hvad ser vi i tekstmaterialet?
  • Hvordan kommer det til udtryk, fx med hvilke virkemidler?
  • Hvorfor er det vigtigt for forståelsen af tekstmaterialet?

Det er i andet og tredje punkt, at guldet ligger. Det er dem, du skal bruge mest plads på i analysen. Sidste punkt vil typisk glide naturligt over i fortolkningen, som er analysens overbygning.

Fald ikke i referatfælden

Du skal skrive, som om din læser ikke kender tekstmaterialet. Derfor skal du præsentere det (titel, forfatternavn, genre, årstal) og kort opridse indholdet. Men pas på, du i…

...

Fortolkning 

Fortolkningen bygger oven på analysen og ligger derfor et niveau højere. I fortolkningen hæver du dig op over teksten og giver dit bud på, hvordan tekstmaterialet skal forstå…

...

Sammenligning

Nogle opgaveformuleringer beder dig sammenligne to tekster. Hvis opgaveformuleringen signalerer, at begge tekster er lige vigtige i opgaven, indgår sammenligningen typisk i din analyse og evt. …

...

Vurdering

Du vil typisk møde kravet om en vurdering i opgaver om sagprosa og ikke-fiktivt mediemateriale. Vurderingen bygger oven på…

...

Perspektivering

Mange opgaveformuleringer beder dig slutte af med en perspektivering - ofte i opgaver, der handler om analyse af skønlitteratur. Perspektiverin…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind