3. Skriv hoveddelen

Hoveddelen i din analyserende artikel kan bestå af opgavedelene analyse, fortolkning, sammenligning, vurdering og perspektivering, afhængig af opgaveformuleringen. Altså er hoveddelen klart den, der fylder mest i din opgave. Derfor er den vigtig at have styr på.

På de næste sider guider vi dig til, hvordan du griber delelementerne an. Du får også konkrete eksempler.