Opbygning

Struktur

Din analyserende artikel skal grundlæggende opbygges af tre dele: En indledning, en hoveddel og en afslutning. Du kan her se en figur, der viser strukturen:

Indledningen sætter rammen for din undersøgelse af opgavens emne. Din indledning skal være fokuseret, hvilket vil sige, at den skal pege på det, du vil fokusere på i analysen. Indledningen skal åbne artiklen for din læser ved at være spændende og vise et overordnet perspektiv på artiklens emne, før du dykker ned i detaljerne i analysen. Det er en god ide at stille ét eller flere spørgsmål i indledningen, som du kan undersøge i analysen og svare på i din afslutning. Indledningen skal fylde ca. 600 tegn.

Hoveddelen skal indeholde din analyse. Her skal du gå tæt på teksten og vise læseren, hvordan teksten egentligt hænger sammen. Ordet ‘analysere’ betyder at opdele i mindre dele, som man kan undersøge hver for sig. Du skal altså undersøge én del eller ét træk ved teksten ad gangen. To ting er særligt vigtige for en god analyse: For det første at du kommer helt tæt på teksten og dokumenterer dine pointer med konkrete iagttagelser og citater fra teksten. For det andet at dine pointer omkring hver enkelt del kan samles til at sige noget overordnet og sammenhængende om teksten. Hoveddelen skal fylde ca. 7500 tegn. Hoveddelen skal opbygges ret forskelligt alt efter opgaveformuleringen. Det gør nemlig en stor forskel, om du skal analysere og fortolke én tekst, som du så skal perspektivere, eller om du skal lave en sammenlignende analyse og fortolkning af flere tekster. Du kan se forslag til en struktur for hoveddelen i begge opgaveformer i de næste to afsnit.

Afslutningen skal vende tilbage til det overordnede emne for din undersøgelse og dine indledende ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind