Novelle

Her får du to eksempler på, hvordan en analyserende artikel til topkarakter kan se ud, når den handler om en novelle. Første eksempel er baseret på en opgaveformulering fra STX, der stammer fra onlineudgaven af Nicolai Rekve Eriksens Eksamensgenrerne dansk stx. Andet eksempel stammer fra STX.…

...

...

Eksempel 2: “Samfundskritisk litteratur”

Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger samfundskritisk litteratur.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Muldskud (tekst 2) fra det moderne gennembrud og på baggrund heraf perspektivere til et eller flere andre selvvalgte eksempler på samfundskritisk litteratur.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

- at analysere og fortolke, hvilke virkemidler, herunder ironi, der anvendes i novellens samfundskritik.

- at perspektivere samfundskritikken hos Pontoppidan til samfundskritikken i den selvvalgte litteratur.

- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).

Eksempelbesvarelse

Nogle gange vil vi så gerne lukke øjnene for alt det grimme her i livet, at vi går til yderligheder for at bevare en pæn facade. En haveejer kan skabe sig et rigtigt lille paradis inden for hækkens trygge afskærmning. Græsplænen er frodig og trimmet, men så sker det: Et muldvarpeskud skyder frem på og ødelægger den perfekte overflade. Litteraturen har (heldigvis) en evne til at udstille vores fejl og blinde punkter. I Henrik Pontoppidans novelle ”Muldskud” (1899) fremstilles et ægtepar ironisk i deres virkelighedssky reaktion på, at en vagabond begår selvmord i deres have. Hans død efterlader et tydeligt aftryk i deres idyl som et grimt muldvarpeskud i en pæn, grøn græsplæne.

Vores indledning er formet som en tragt, hvor vi starter bredt med emnet og så zoomer ind på den konkrete tekst. 

Vi fanger først læserens interesse ved at beskrive et ønske og en situation, som mange nok vil kunne genkende sig selv eller andre i. Samtidig antyder vi det overordnede emne, nemlig samfundskritisk litteratur. 

Dernæst zoomer vi ind ved at præsentere teksten og den vinkel på emnet, som vores opgave har, nemlig menneskers ironiske forsøg på at lade, som om det grimme ikke findes. Vi anbefaler, at du først skriver indledningen til sidst, når du ved, hvilken vinkel din opgave ender med at anlægge.

”Muldskud” begynder med en præsentation, der virker næsten eventyrlig på grund af de mange positive miljøbeskrivelser. Ægteparrets villa ligger i ”en smilende Egn mellem Skov og Sø” og beskrives som ”halvt et Slot, bygget af smukke røde Sten, med et lille Taarn, sirlige smaa Karnapper og en lukket Glasveranda” (l. 1-3). Stedet emmer af idyl, og ægteparret har netop ønsket at skabe sig et beskyttet hjem, hvor ”Verde…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind