Hovedbudskaber i politisk filosofi

 • HHX 3. år
 • Filosofi C
 • Ingen givet
 • 3
 • 847
 • Word2003

Noter: Hovedbudskaber i politisk filosofi

Hovedbudskabet i en række tænkeres politiske filosofi:

- Machiavelli
- Hobbes
- Locke
- Rousseaus
- Rawls
- Nozick

Indhold

- Beskriv kort – med dine egne ord - hovedbudskabet i personernes politiske filosofi
- - Machiavelli
- - Hobbes
- - Locke
- - Rousseau
- - Rawls
- - Nozick
- Hvem bør ifølge Hobbes besidde suveræniteten? Hvorfor?
- Hvem bør ifølge Locke besidde suveræniteten? Hvorfor?
- Locke politiske filosofi er en klassiker i liberalistisk politisk tænkning. Nævn principper fra hans filosofi, som Danmark og andre demokratiske samfund bygger på den dag i dag (nævn så mange som muligt).
- Hvad går Rousseaus samfundspagt ud på?
- Spørgsmål vedrørende Rawls

Uddrag

Beskriv kort – med dine egne ord - hovedbudskabet i personernes politiske filosofi

Machiavelli
Hans politiske anvisninger hviler på et filosofisk grundlag, som vi kan dele op i tre. For det første omdefinerer han begrebet politik. Politik har for Machiavelli hverken med etik eller med teologi at gøre. Politik er snarere realpolitiske handlingsanvisninger. For det andet bygger Machiavelli sin politik på et historiesyn. Historien kan man blive klog af. Og til sidst menneskesynet, han har ingen spekulative opfattelser af, hvad mennesket er for et væsen. Han tænker ikke, at mennesket på forhånd er skabt som godt eller som synder... Køb adgang for at læse mere

Hovedbudskaber i politisk filosofi

[5]
Bedømmelser
 • 23-02-2017
  Synes det er lidt fladt. Gode ting der står skrevet, men der kunne sagtens sættes mere kød på frihedsprincippet og differencepricippet.
 • 29-05-2011
  ..............................
 • 25-06-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  virkelig dårlig
 • 21-04-2018
  Givet af HF-elev på 1. år
  Rimelig fladt og overfladisk.