John Rawls

Introduktion

Den amerikanske filosof John Rawls (1921-2002) er en af de vigtigste tænkere inden for moderne politisk filosofi. Rawls’ teorier har haft stor betydning for den ideologi, som hedder socialliberalisme, hvor der både tages hensyn til individets frihed og samtidig er visse mekanismer til økonomisk omfordeling og sikring af samfundets svageste. 

Som mange andre politiske filosoffer tager Rawls udgangspunkt i spørgsmål om, hvad retfærdighed er, og hvordan man kan indrette samfundet på den mest retfærdige måde. I sit hovedværk En teori om retfærdighed (1971, 1985,  2001) fremlægger han en omfattende teori om, hvordan man kan nå frem til den mest retfærdige samfundsorden.   

...

Den oprindelige position og uvidenhedens slør

Rawls starter sine overvejelser om det retfærdige samfund med et tankeeksperiment kaldet den oprindelige position. Han forestiller sig en situation, hvor en gruppe almindeligt fornuftige mennesker står overfor at skulle danne et samfund, og nu har brug for at beslutte, hvordan dette samfund skal indrettes. 

For at de enkelte medlemmer af gruppen ikke blot skal tilgodese sig selv, så indfører Rawls desuden en ekstra begrænsning: Alle medlemmerne af gruppen befinder sig nemlig bag uvidenhedens slør, hvilket vil sige, at de ikke har nogen som he…

...

De tre principper

I følge Rawls ville personerne i den oprindelige position nå frem til tre grundprincipper, som det retfærdige samfund skulle bygges op omkring: Frihedsprincippetdifferensprincippet og åbenhedsprincippet

Frihedsprincippet

Frihedsprincippet siger, at hver borger i samfundet skal have den højest mulige grad af frihed, som personen kan tildeles, uden at det griber ind i de andre borgeres frihed. Borgerne skal altså kunne gøre præcis, som de vil, så længe de ikke dermed skader andres mulighed for at gøre præcis, som de vil. Man er altså ikke fri til fx at gøre skade på andre eller berøve dem deres egen ejendom, da…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind