Noter

Hvad er politisk filosofi?

 • Politisk filosofi er en gren af den praktiske filosofi, som beskæftiger sig med spørgsmål relateret til, hvordan et samfund bør indrettes.
 • Politisk filosofi er beslægtet med etikken, men har fokus på ledere og samfundsinstitutioners handlinger snarere end individers handlinger.
 • Den politiske filosofis historie strækker sig flere tusind år tilbage.
  • En af de første store politiske tænkere var Platon, som allerede i oldtiden præsenterede en omfattende vision for, hvordan det retfærdige samfund kunne indrettes.
  • middelalderen var den politiske filosofi tæt knyttet til et kristent verdenssyn, hvor samfundsborgeren var en del af en gudgivet verdensorden.
  • renæssancen begyndte den politiske filosofi lige så stille at fjerne sig fra det strengt kristne verdensbillede, hvilket fx kom til udtryk hos Niccolò Machiavelli. Machiavellis politiske filosofi havde fokus på, hvordan en stærk leder kan sikre fred og stabilitet.
  • oplysningstiden tog den politiske filosofi for alvor fart, hvilket særligt kom til udtryk hos de tre store naturretsfilosoffer Thomas Hobbes, John Locke og Jean-Jacques Rousseau.
  • nyere tid har den politiske filosofi bevæget sig i mange forskellige retninger, men ofte baseret på en grundlæggende opsplitning mellem socialistiske ideologier inspireret af Karl Marx og liberale ideologier inspireret af John Locke og andre liberale tænkere. Nogle af de mest betydningsfulde politiske filosoffer i nyere tid er John Rawls og Robert Nozick.

Platon

 • Platon (~427-348 f.v.t.) er en af de vigtigste filosoffer fra Antikken. Han er blandt andet kendt for sin politiske filosofi og sin teori om retfæ
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind