Platon

Introduktion

Den oldgræske filosof Platon (~427-348 f.v.t.) er en af de mest indflydelsesrige filosoffer nogensinde. Platon beskæftigede sig med en lang række af de grundlæggende filosofiske spørgsmål, som har interesseret filosoffer hele vejen op til i dag, og han gav vigtige bidrag til både erkendelsesteorien, ontologien, etikken og den politiske filosofi.  

Fornuften er et af de helt centrale begreber i Platons filosofi. I følge Platon er dyrkelse af fornuften og de intellektuelle dyder den mest værdifulde aktivitet, som et menneske overhovedet kan beskæftige sig med. Denne tanke om fornuften som det vigtigste i tilværelsen gennemsyrer alle dele af Platons filosofi - herunder også hans politiske filosofi og hans tanker om, hvordan det perfekte samfund ser ud. 

Platons idealstat

I sit hovedværk Staten (~375 f.v.t.) præsenterer Platon en vision om det perfekte samfund. Ifølge Platon er det særligt afgørende, at et sådant samfund er i balance med sig selv, så de forskellige borgere hver især passer de opgaver, som de er bedst egnede til, og ikke blander sig i hinandens sager. Det er denne balance, som Platon definerer som retfærdighed.

For at forklare, hvorfor denne sam...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind