Retfærdighed

Introduktion

Retfærdighed er et af de mest grundlæggende begreber inden for politisk filosofi, og helt tilbage fra Antikken har mange af de største filosoffer diskuteret, hvordan det retfærdige samfund ser ud, og hvordan man i det hele taget skal definere begrebet retfærdighed.

Retfærdighed er derfor også et komplekst begreb at give en præcis definition af, fordi der gennem tiden har været så mange forskellige tænkere, som har givet hver deres forskellige definitioner. Samlet set kan man dog sige, at retfærdighed typisk er et spørgsmål om, at alle involverede personer i en given sammenhæng bliver behandlet ud fra de samme principper, og at de hver især modtager det, som de har ret til

For at gøre emnet mere overskueligt, vil vi på denne side undersøge tre konkrete spørgsmål, hvor begrebet retfærdighed ofte bliver inddraget. De tre spørgsmål er relateret til lovgivning, fordeling af goder og straf. 

Hvad er en retfærdig lov?

Langt de fleste politiske filosoffer forstår samfundet som en institution, der i en eller anden forstand er bygget på nogle love, som alle samfundets borgere skal følge - og brud på disse love vil typisk medføre en form for straf.

En vigtig opgave for den politiske filosofi er derfor at vurdere, hvad der egentlig kendetegner en retfærdig lov. Her vil ma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind