Begreber

På de følgende sider kan du få et overblik over nogle af de vigtigste begreber, som du kan møde i dit arbejde med politisk filosofi.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra siden om retfærdighed.

Hvad er en retfærdig måde at straffe kriminelle på?

Begrebet retfærdighed dukker ofte op i diskussioner relateret til retssystemet - fx når man taler om, hvordan og hvor hårdt forskellige typer af forbrydelser bør straffes. 

Ud fra en teori om retributiv retfærdighed, så skal den kriminelles straf forstås som en form for hævn, hvor personen selv bliver udsat for en lidelse, som svarer til den, ofret for forbrydelsen blev udsat for. Et helt klassisk eksempel kunne være, at man ser dødsstraf som den mest retfærdige straf til en morder. Det bibelske udtryk ‘øje for øje, tand for tand’ er baseret på en retributiv forståelse af retfærdighed. 

Ud fra en teori om restorativ retfærdighed, så er spørgsmålet om straf mindre centralt end spørgsmålet om, hvordan man kan genfinde den harmoniske tilstand, som eksisterede før forbrydelsen. En central del af princippet om restorativ retfærdighed er typisk at arrangere samtaler, hvor gerningspersonen konfronteres med sit offer og dermed kan opnå en forståelse af den skade, som hans/hendes gerninger har forvoldt. Dermed får gerningspersonen chancen for at indse sine fejl og arbejde sig frem mod at blive et bedre menneske og en bedre samfundsborger. 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind