Lockes politiske filosofi

Introduktion

Den engelske filosof John Locke (1632-1704) var både kendt for sit arbejde inden for erkendelsesteorien og inden for den politiske filosofi. Lockes politiske filosofi fik stor indflydelse i eftertiden, og sammen med den økonomiske tænker Adam Smith regnes han for en af de vigtigste grundlæggere af den moderne liberalisme.

Hovedpunkterne i Lockes politiske filosofi blev præsenteret i Anden afhandling om styreformen, hvori han både kritiserer datidens enevældige kongemagt og fremlægger nogle principper for, hvordan samfundet kan indrettes, så det tjener borgernes interesserer. 

Naturtilstanden

Ligesom Thomas Hobbes indleder John Locke præsentationen af sin politiske filosofi med et tankeeksperiment, hvor han overvejer, hvordan mennesker levede sammen, før der fandtes etablerede samfund. Denne situation kalder Locke for naturtilstanden.

I naturtilstanden har alle mennesker i følge Locke en naturgiven ret til at tage vare på sig selv og beskytte deres ejendom og frugten af deres arbejde. Alle lever i frihed, men har dog ikke frihed til at gøre skade på andre mennesker, eller til at tage noget, som tilhører andre. I naturti...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind