2.D2.20 - 2.D2.26

2.D2.20

a)

Bestem den hastighed, hvormed skumhøjden aftager til tidspunktet 0,5 minutter efter opskænkningen af øllet.

Du kan bestemme hastigheden med metoden beskrevet her: Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.21

a)

Bestem den lodrette afstand (se figur) mellem de to grafer, når x = 0,8.

Du kan bestemme afstanden med metoden beskrevet her: Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem den maksimale lodrette afstand mellem de to grafer i intervallet 0 ≤ x ≤ 1.

Du kan bestemme den maksimale lodrette afstand med metoden beskrevet her: Bestem ekstremum eller ekstremumssted.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.22

a)

Bestem indbyggertallet i 2015 ifølge modellen.

Du kan bestemme indbyggertallet med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem f '(10) og f '(50). Hvad fortæller disse to tal om udviklingen?

Få hjælp til at bestemme f '(10) og f '(50) og beskrive tallenes betydning i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.23

a)

Hvad vejer en 14 år gammel T-rex?

Du kan bestemme vægten med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Bestem f '(14). Hvad fortæller dette tal om vægten af en T-rex?

Få hjælp til at bestemme f '(14) og beskrive tallets betydning i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Er der ifølge modellen en øvre grænse for vægten af en T-rex? Begrund svaret.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.24

a)

Bestem det månedlige overskud, hvis keramikeren vælger at sætte salgsprisen til 600 kr.

Du kan bestemme overskuddet med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Tegn grafen for O(x).

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tegner grafen for O i dit CAS-værktøj, så anbefaler vi, at du læser vejledningen Tegn grafen for en funktion.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Hvilken salgspris vil give det største månedlige overskud?

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

d)

Bestem O'(600), og forklar betydningen af dette tal.

Få hjælp til at bestemme O'(600) og forklare tallets betydning i vejledningen Bestem og forklar betydningen af en differentialkvotient.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.25

a)

Hvor mange patienter var der i 2016 ifølge modellen?

Du kan bestemme antallet af patienter med metoden beskrevet i vejledningen Bestem en funktionsværdi eller værdien af en variabel.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

I hvilket år kom udgiften pr. patient ned under 50000 kr. ifølge modellen?

Du kan bestemme, hvilket år udgiften pr. patient kom ned under 50000 kr., med metoden beskrevet i vejledningen Løs en ulighed.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

c)

Tegn grafen for h.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du tegner grafen for h i dit CAS-værktøj, så anbefaler vi, at du læser vejledningen Tegn grafen for en funktion.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

d)

Undersøg ved hjælp af grafen, hvornår de samlede årlige udgifter vil begynde at falde, hvis udviklingen fortsætter.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

2.D2.26

a)

Bestem tallene a, b og c.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

 

b)

Benyt f(x) til at bestemme bredden af den blå bue ved jordoverfladen.

Facit
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Løsning med WordMat
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind